Kopie projektové dokumentace

Ondřej

6. 4. 2018 | Počet zhlédnutí: 1196 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. V Hronově teď plane boj pro a proti přestavbě přístavby divadla na novou radnici, chcete-li městský úřad. V souvislousti s tím jsem byl včera na úřadě, neboť na přístavbu již bylo vypracovánou několik projektů, ale zatím žádný uskutečněný. Zastupitelstvo si nechalo udělat projekt nový za cca 2 mil. Kč a já bych si rád udělal kopie předešlých projektů některé sahají až před rok 89 (některé z těch projektů nemají ani razítko od st. úřadu), protože bych chtěl zjistit, zda by nebylo možné spíše přepracovat některý ze stávajících a nevyhazovat veřejné peníze.  A můj dotaz zní, zda mají právo odepřít mi okopírování těchto dokumentů s tím, že se jedná o soukromý majetek a mohl bych později plány zneužít pro vykradení atd. Ovšem jak bych to mohl asi udělat, když projekty nebyly realizovány.

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

25. 4. 2018

Požadovaná dokumentace by Vám pravděpodobně měla být poskytnuta.

V obecné rovině lze souhlasit, že poskytnutí přesného plánu budovy by mohlo být odmítnuto z bezpečnostních důvodů. V takové případě by ale bylo nutné zvažovat, k jakému účelu má stavba sloužit a jestli bezpečnostní zájem skutečně převažuje. Uvedená situace, kdy se jedná o radnici, nám ale nepřipadá jako takový případ. (Typově by se dle našeho názoru jednalo o případy bezpečnostní a vojenské infrastruktury, vládních budov apod.).

Za určitých nepravděpodobných okolností by mohlo být překážkou poskytnutí některé části dokumentace autorské právo (upravené v zákoně č. 121/2000 Sb.; AutZ) což by se ale vztahovalo pouze na projekty, které představují neobvyklé tvůrčí řešení, čili jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (§ 2 odst. 1 AutZ). Vzhledem ke komplexnosti návrhu přestavby určité stavby lze spíše usuzovat, že by takové dílo nejspíše jako autorské dílo posouzeno bylo.

V dané situaci by Vám však nejspíše dokumentace mohla být poskytnuta v rámci tzv. volného užití: "Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak." (§ 30 odst. 1 AutZ). Vzhledem k tomu, že požadované dokumentace chcete využít k porovnání výhodnosti jednotlivých projektů, potom se jedná jednoznačně o užití pro osobní potřebu bez nabytí hospodářského prospěchu. Pro aplikaci tohoto ustanovení hovoří jednoznačně i okolnosti. Jedná se o projekt úpravy konkrétní stavby, která je ve vlastnictví obce. - Možnost použít takovéto dílo k hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu je velice nepravděpodobná. - Důvod, proč požadujete projektovou dokumentaci lze mimo to povinnému subjektu deklarovat (což bychom ale případně doporučovali až v reakci; dopředu není nutné nějakým obstrukcí zavdávat příčinu).

V případech, kdy není dáno volné užití autorského díla, nebo některá z licencí na jeho užití, předpokládá InfoZákon nutnost uzavření licenční smlouvy (to za předpokladu, že je to povinný subjekt, kdo vykonává majetková práva k autorskému dílu) - viz § 14a InfoZákona.

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy