Soukromá společnost SCIO s.r.o. jako povinný subjekt dle § 2 zákona o právu na informace

Michal Jeníček

12. 3. 2019 | Počet zhlédnutí: 210 | Počet komentářů: 1

Vzhledem k tomu, že veřejné vysoké školy jsou povinnými subjekty dle § 2 zákona o právu na informace a že již bylo judikaturou dovozeno, že i soukromé společnosti, na které byl převeden výkon veřejné správy, jsou povinnými subjekty (např. spor seznam.cz proti CHAPS), bylo by dle vašeho názoru možné považovat za povinný subjekt i soukromou společnost SCIO s.r.o., na kterou byl výkon veřejné správy mnoha vysokými školami převeden - SCIO organizuje přijímací zkoušky na VŠ?

Společnost SCIO vysokým školám předává pouze informaci o percentilu, kterého uchazeči dosáhli a na základě toho pak VŠ uchazeče přijmou či nepřijmou, čímž VŠ přenesly ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu dle § 49 zákona o vysokých školách na tuto společnost.

Konkrétně by se jednalo o informaci ve vztahu k testům z předchozích let, které SCIO zpravidla nezveřejňuje.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 3. 2019

Podle § 60b školského zákona „Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.“ Neuvádí však, že by zkoušku samu musela provést škola. Nelze tedy dovodit, že samotné provedení zkoušky je výkonem veřejné správy a škola její provedení nemůže zadat externímu subjektu. Podle uvedeného rozsudku navíc k přenosu výkonu veřejné správy musí dojít zákonem, což zde také neplatí. Podle mého soudu tedy nejde o přenesení výkonu veřejné správy a os SCIO nelze uvažovat jako o povinném subjektu dle Infozákona.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy