výpujčkové a zápůjčkové smlouvy - muzeum

Magda Gronychová

20. 2. 2019 | Počet zhlédnutí: 418 | Počet komentářů: 1

Mám dotaz ohledně výpůjčkových a zápůjčkových smluv. Jsme muzeum, příspěvková organizace zřizovaná krajem. Zápůjčkové a výpůjčkové smlouvy jsou u nás většinou na sbírkové předměty. Musíme u těchto smluv v registru uvádět cenu? Na jiném semináři bylo řečeno, že v případě muzeí se u těchto smluv cena neuvádí (nesmí uvádět) z důvodu ochrany zapůjčených (vypůjčených) předmětů

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

7. 3. 2019

Pokud hodnotu zápůjčky jakož i výpůjčky lze stanovit, byť jen odhadem, je vhodné cenu v metadatech uvést. Hodnotu nájmu nepředstavuje ani prodejní cena díla, ani pojistná hodnota, ale právě jen hodnota nájmu - zápůjčky.

Nicméně s ohledem na to, že jednak tuto hodnotu nelze snadno a přesně určit, a s ohledem na skutečnost, že zejména vyšší uvedené hodnoty (nikoli díla, ale jeho nájmu) mohou signalizovat „příležitost“ pro případný pokus dílo u vypůjčitele ukrást, lze doporučit postup, který uvádíte – v metadatu „cena“ neuvádět nic. Příslušné právní ustanovení § 5 odst. 5 písm. c) zákona o registru smluv to umožňuje:

„cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,“.

Ochrana této informace je přípustná též na základě § 11 odst. 1 písm. b) InfZ („se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům … povinného subjektu“) ve spojení s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, který odkazuje na možnost ochrany informací v registru smluv shodně s ochranou podle Infozákona.

Ve výsledku tedy nelze zpochybnit řádné zveřejnění takové smlouvy, jejíž (odhadovaná) hodnota je vyšší než 50 tisíc Kč, kvůli tomu, že v metadatech nebude uvedena žádná hodnota v položce „cena“.

V textu takové smlouvy pak je z důvodu ochrany před rizikem krádeže (pokud je reálné) na základě uvedeného § 11 odst. 1 písm. b) InfZ anonymizovat údaje, které by vedly k identifikaci díla a jeho hodnoty.

Co se však týče jiné otázky, a to otázky „zveřejnit či nezveřejnit v registru“, doporučuji maximální opatrnost a preventivně přehnané zveřejňování (například i když náš odhad hodnoty zápůjčky na stanovenou dobu se nám bude jevit „jen“ okolo 20 – 30 tisíc Kč), a to proto, že v případě pojistné události lze očekávat od pojišťovny maximální snahu zpochybnit svou povinnost hradit pojistnou částku právě kvůli tomu, zda smlouva o výpůjčce byla řádně zveřejněna. Pojišťovna bude mimořádně motivována zjednat si posudek, podle kterého byla hodnota výpůjčky vyšší, například zrovna akorát 51 000 Kč.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy