Uveřejnění výkazu výměr, obchodní tajemství, jednotková cena

Martina Podařilová

24. 5. 2022 | Počet zhlédnutí: 65 | Počet komentářů: 1

Mohla bych Vás požádat o informace související s online seminářem "Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv v registru" ze dne 10.5.2022?

1) Jak je to s uveřejněním výkazu výměr, jakožto přílohy smlouvy? Je nutno jej uveřejňovat? 

2) Co spadá pod obchodní tajemství?

3) Co dělat v případě, když dodavatel uvede v nabídce, že výkaz výměr včetně jednotkových cen považuje za obchodní tajemství, viz příloha? Pokud výkaz výměr nebude uveřejněn, je nutno poté tuto přílohu uveřejnit spolu se smlouvou? 

4) V uzavřené smlouvě je uvedena maximální cena, ale současně i jednotková cena (např. při poradenských službách), které jsou účtovány nad rámec a nejsou započítávány do výše zmíněné maximální ceny. Která částka má být zveřejněna v registru smluv?

5) Ve smlouvě je uvedena jednotková cena za výkon funkce porotce, přičemž není předem známo, kolik hodin bude tuto činnost porotce vykonávat. Dle semináře by se měla cena uvést, mohu-li určit hodnotu, a to i odhadem, ale dle Metodického návodu aplikace zákona o registru smluv by tato hodnota neměla být uvedena, pokud cenu nelze určit. Jak v tomto případě postupovat? Co tedy uvedu do registru smluv?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

4. 7. 2022

ad 1) Příloha smlouvy musí být zveřejněna spolu se smlouvou. Výkaz výměr nepředstavuje žádnou charakteristiku pro ochranu takové informace.

ad 2) Pod obchodní tajemství spadá cokoliv, co splňuje charakteristiku obchodního tajemství podle § 504 OZ. První a klíčovou charakteristikou musí být, že en, komu obchodní tajemství má svědčit (čí je), to musí aktivně sdělit a dožadovat se jeho ochrany. Pokud tak při sjednání smlouvy neučiní, není třeba ani není přípustné ze strany povinného subjektu tuto otázku dále řešit. Pokud tak učiní, musí povinný subjekt přezkoumat, zdali takové tvrzení je pravdivé, zda jsou splněny další charakteristiky podle § 504 OZ.

ad 3) Výkaz výměr v zásadě nemůže představovat chráněné obchodní tajemství. Jednak proto, že nejde o něco, co určuje dodavatel, ale co určil objednatel jako popis předmětu plnění, tedy kvantifikaci dodávky. Jednak jde o výjimku podle § 9 odst. 2 InfZ, neboť jde o informaci o tom, za co budou veřejné prostředky vynaloženy. Výjimka podle § 5 odst. 6 zákna o registru smluv též není namístě, protože nejde o „obchodním tajemství osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), j), k), l) nebo m)“.

Naopak jednotkové ceny mohou být obchodním tajemstvím. Ovšem pouze tehdy, pokud uváděné jednotkové ceny jsou nějak výrazně odlišné od jednotkových cen konkurenčních subjektů. Pokud jde o veřejnou zakázku, kde je srovnání s nabídkami jiných uchazečů, a pokud jimi nabízené jednotkové ceny jsou obdobné jako u tohoto dodavatele, pak bych to bral jako dostatečný důvod a důkaz pro odmítnutí těchto údajů jako obchodního tajemství. Přitom je samozřejmě možné jít do konkrétních položek detailněji – například třicet jednotkových cen může být obdobných a pouze čtyři výrazně odlišné. Pak by bylo možné tyto odlišnosti uznat za obchodní tajemství, ale ne v rozsahu všech jednotkových cen, jen těch odlišných.

ad 4) V registru smluv v metadatu „cena/hodnota“ se uvádí celková hodnota plnění smlouvy. V textovém obsahu se ponechávají všechny informace, pokud nejsou znečitelněny na základě nějaké konkrétní ochrany informací podle Infozákona. Výše bylo uvedeno, že v některých případech se to může týkat jednotkové ceny.

ad 5) Platí, že by se měla cena uvést, lze-li určit hodnotu, a to i odhadem. Metodika je s tím v souladu. Je třeba dobře chápat, co znamenají slova pokud cenu nelze určit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy