Dotaz - oprava metadat v registru smluv

Pavla Vítková

13. 1. 2021 | Počet zhlédnutí: 2663 | Počet komentářů: 1

Uzavřeli jsme smlouvu s partnerem na dotaci ve výši 50.000 Kč bez DPH. Smlouva by se normálně nezveřejňovala, ale měli ve smlouvě, že se zveřejňovat bude (platnost uveřejněním v RS). Měli to zveřejnit oni, ale když jsem po měsíci smlouvu v registru nenašla, zveřejnila jsem ji já (smlouvy do 50.000 ohledně dotací zveřejňují běžně). Omylem jsem se však uklikla v datu, namísto 2020 tam je datum uzavření rok 2018, den a měsíc jsou v pořádku.

Teď se ozvali a žádají o opravu. Dle zákona lze opravit metadata ohledně data do 3 měsíců, což už je pozdě (6 měsíců). 

Napadá mě, lze použít např. dodatek o zjevné chybě v psaní a počtech, když se jedná o chybu v metadatech? Nebo uzavřít smlouvu o vypořádání závazků a zveřejnit jako nový záznam k původní smlouvě?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

15. 1. 2021

V případě povinně zveřejňované smlouvy, kdy prokazatelně došlo k zjevné chybě v psaní a počtech, je možné chybu opravit kdykoliv, jak výslovně uvádí § 7 odst. 4 Zákona o registru smluv. Oprava se provede modifikací záznamu. Ke dni zveřejnění sice bude stále dostupný původní záznam s chybným datem, ale bude „překrytý“ pozdějším záznamem se správným datem. Okolnost, že záznam se správným datem nebyl vložen do 3 měsíců od uzavření smlouvy, nemá právní význam.

Navíc v tomto případě platí, že smlouvu nebylo dle zákona třeba zveřejnit, takže její zveřejnění jako podmínka platnosti je dobrovolným ujednáním pouze mezi stranami. Platí tedy § 578 Občanského zákoníku: „Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“ Dá se tedy říci, že opravu ani není třeba dělat, bude to jen estetická změna.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy