smlouva s akciovou spol. v registru smluv

Lucie

1. 4. 2019 | Počet zhlédnutí: 798 | Počet komentářů: 1

Uzavřeli jsme smlouvu s akciovou společnosti, jejímž jediným akcionářem je Statutární město ( konkrétně se jedná o Ostravské komunikace ) - je tuto smlouvu nutné zveřejnit v RS, nebo se na výše zmíněnou akciovou společnost vztahuje vyjímka dle §3 odst.h)?

Další dotaz mám ohledně zájezdu, který je financován ze socialního fondu. Zájezd je 4 denní do pobaltí ( tudíž mimo ČR ), je opět smlouvu nutno zveřejnit nebo se na tuto objednávku vztahuje vyjímka dle §3odst.d)?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 4. 2019

K akciové společnosti: Uvedená výjimka, jak jste jistě přečetli ve zmíněném ustanovení, se vztahuje na akciové společnosti,  jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu. Je na vás si tuto okolnost zjistit. Tato podmínka není snadno zjistitelná z veřejně dostupných zdrojů. Doporučujeme vyžádat si od protistrany doložení této skutečnosti, pokud ji vůbec protistrana uvádí. Připadá nám nepravděpodobné, že by Ostravské komunikace a.s. vydaly cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu. Ověřit tuto informaci je ale na vás.

Pro budoucnost platí (novelizace bude účinná v příštích dnech), že tato výjimka z povinnosti zveřejnění smluv v registru smluv se ruší.

K sociálnímu fondu: Výklad této výjimky není jednoduchý. Doporučujeme se spíš řídit tím, kde má sídlo organizace (cestovní kancelář?), která zájezd organizuje (plnění smlouvy má dvě strany, jednou stranou je zájezd, druhou stranou je platba. Platba proběhne kompletně na území ČR). Pouze jedna „polovina“ plnění smlouvy tedy skutečně splňuje povahu uvedené výjimky („smlouvu, jejíž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky“). V součtu tedy (ač to pomatený zákonodárce asi tak nemyslel) zůstává značné riziko, že smlouva se převážně plní na území ČR. Proto je zde vysoké riziko, že pokud smlouva nebude zveřejněna v registru smluv, nebude účinná a platná. Protože při zájezdech může hrát roli i pojištění, kdy je zjevný zájem pojišťovny vymanit se z případné povinnosti hradit pojistné, doporučujeme raději smlouvu zveřejnit.

Doporučujeme také zlepšit úroveň znalosti spisovného jazyka.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy