Smlouva o zřízení věcného břemene - zveřejnění v registru smluv

Kamila

28. 4. 2021 | Počet zhlédnutí: 614 | Počet komentářů: 1

Obracím se na Vás s dotazem, který jsem vznesla včera 27.4.2021 na on-line školení. Jedná se o odlišný pohled na zveřejňování v registru smluv nás jako akciové společnosti a katastrálního úřadu v případě Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky (hodnota smlouvy je vyšší než 50 tis. Kč). Vlastníkem pozemku je většinou město (tj.povinný), oprávněným je naše společnost a třetí stranou je investor - fyzická osoba, která vlastní ty "vodovodní trubky", které potřebuje položit přes pozemek vlastníka. Naše společnost jako "oprávněný" figuruje ve smlouvě proto, že "vodovodní trubky" pak převezme do našeho majetku, ale podmínkou je, aby na ně bylo vytvořeno věcné břemeno, aby bylo možné se k nim v případě havárie dostat - viz čl. IV přiloženého vzoru smlouvy. Naše společnost pohlíží na smlouvu jako 3strannou, a ve chvíli, kdy investorem je fyzická osoba mimo rámec svého podnikání, tak smlouvu nezveřejňujeme v registru smluv (dle §3 odst. 2a ZRS). Pro katastrální úřad je však smluvní stranou pouze strana oprávněná a povinná a ve chvíli podání návrhu na vklad do KÚ požadují  potvrzení o zveřejnění v registru smluv. Investora nepovažují za smluvní stranu. Jak k tomuto přistupovat? Předem děkuji za odpověď. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

15. 5. 2021

Domnívám se, že jde ve skutečnosti o dvoustrannou smlouvu o služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníkem pozemku (město) a vlastníkem sítě. Okolnost, že při vzniku části sítě do věci vstupuje investor a část „materiálu“ koupí a pak převede na vlastníka sítě, představuje jinou smlouvu, která by nemusela být s vlastní smlouvou spojena. Nicméně takové spojení dvou smluv asi není zakázáno. Katastr nemovitostí podle mě správně odmítá, že by bylo možné smlouvu, podléhající zveřejnění, z tohoto zveřejnění „vysvobodit“ tím, že se k ní připojí další závazek s fyzickou osobou mimo její podnikání a využije se tak výjimka podle § 3/2/a ZRS.

Smlouva bohužel nebyla k dotazu přiložena.

Nakonec je podstatné, že Katastr nemovitostí na svém výkladu trvá a jen p jeho splnění provede zápis věcného břemene, takže vlastně není o čem diskutovat. Pokud byste to chtěli změnit, domnívám se, že byste museli zahájit jednání s vedením Katastrálního úřadu a předložit nějaké přesvědčivé právní analýzy, že je věc nutno posuzovat jinak.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy