Program jednání zastupitelstva

Katerina K

24. 11. 2014 | Počet zhlédnutí: 1133 | Počet komentářů: 1

Kdy je starosta povinen zařadit do programu jednání návrh podaný zastupitelem? Návrh byl podán písemně deset dní před plánovaným zasedáním, přesto nebyl na program jednání zařazen.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 12. 2014

Dotaz se týká fáze přípravy jednání zastupitelstva před okamžikem zahájení zasedání. Neřeším zde tedy otázku toho, že po zahájení jednání může člen/ka zastupitelstva, rada a výbor také předložit další doplnění programu.

Předložit zastupitelstvu návrh k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají právo zastupitelé, rada a výbory.
O takto navrženém programu informuje úřad obce nejméně 7 dní před jednáním, logicky tedy informuje o návrzích tak, jak do toho okamžiku došly. Z toho plyne, že úřad je povinen zařadit do navrženého programu všechny návrhy, které do toho okamžiku došly od oprávněných subjektů. Pokud některý návrh úřad neuvede, nepochybně tím porušuje zákon.

Poté, kdy úřad takto zveřejnil dosud obdržené návrhy na pořad jednání, může obdržet další. To znamená, že na začátku jednání již může být předložen ke schválení program širší, než ten, který byl zveřejněn.

Ze zákona o obcích plyne, že starosta jednání pouze svolává, nemůže tedy do takto vzniklého návrhu pořadu jednání zasahovat tím, že by z něj něco vypouštěl. Pokud na začátku jednání zastupitelstva "předkládá" jiný program, než který vznikl z návrhů, které předložily oprávněné subjekty, pak porušuje zákon, resp. koná jakýsi blíže neurčený úkon, který nemá oporu v zákoně. Jeho povinností totiž je - pokud jednání řídí - předložit návrh programu, tak jak do přítomného okamžiku vznikl z návrhů oprávněných subjektů.
Je možné, aby jednací řád zastupitelstva některé detaily tohoto průběhu vzniku návrhu programu jednání upravil, například požadoval po členech zastupitelstva, aby návrh na pořad jednání předkládali písemně a případně též aby k nim přiložili návrhy na usnesení.

Jednací řád ale nemůže omezit právo členů zastupitelstva předložit ještě před jednáním zastupitelstva návrhy na pořad, protože k takovému omezení není v zákoně opora.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy