právo na diskuzi s úřadem

Henryk

15. 5. 2020 | Počet zhlédnutí: 59 | Počet komentářů: 1

Je mi 16 let, rád se zapojuji do dění kolem mne, chtěl bych se zeptat, jestli mám ve svém věku právo diskutovat s výbory ZHMP a ZMČ o věcech v jejich samosprávě, posílat jim svá stanoviska k dané věci, podávat jim stížnosti na nedostatky, požadovat po nich určité kroky v některých věcech?

Předem děkuji za odpověď

Děkuji, že tu pro nás jste

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 5. 2020

Uvedená práva jistě máte. Bohužel zákon o hl. m. Praze stejně jako o obcích obsahuje zčásti neplatné ustanovení § 7 o tom, že pouze občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy; a dále že má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy v souladu s jednacím řádem svá stanoviska. Samotná účast (přítomnost) na veřejných jednáních orgánů není omezena věkem. Jestli vám nebylo 18, zdálo by se tedy, že vystupovat nemůžete.

Ovšem je zde předpis vyšší právní síly: Již v roce 1991 totiž ČR ratifikovala Úmluvu o právech dítěte, ve které se v čl. 12 odst. 1) zavazujeme zabezpečit dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. Naše Ústava pak v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že dění na zastupitelstvu obce, ve které dítě žije, se jej dotýká, a že má na zastupitelstvo v těchto záležitostech právo vyjádřit svůj názor, pokud je schopné si ho vytvářet a dostatečně jej formulovat. Zákon je v tomto ohledu s mezinárodní smlouvou rozporu a tak se místo něj přímo uplatní samotná úmluva. Takto můžete argumentovat, pokud by vám právě z důvodu věku vystoupení na zastupitelstvu neumožnili.

Přesně pro mladé lidi vašeho typu jsme vydali příručku Klíč k rozhodování aneb jak měnit svět, když vám ještě není dvacet. Můžete si jí stáhnout a získat mnoho dalších rad k postupu. Výše uvedené souvislosti v ní popisujeme na straně 72 a 73.

Pokud se pokusíte uplatnit své právo, vyplývající přímo z této mezinárodní Úmluvy, budou nás vaše zkušenosti zajímat.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy