Právní dopad "nadbytečného" zveřejnění smlouvy v registru smluv, která podléhá výjimce ze zveřejnění

Michaela

6. 1. 2020 | Počet zhlédnutí: 947 | Počet komentářů: 1

Byla-li zveřejněna smlouva v registru smluv, která však podléhá výjimce ze zveřejnění, (např. autorská smlouva) a která byla zveřejněna špatně (nebyla uvedena cena předmětu smlouvy), přičemž nebyla zjednána náprava ani ve lhůtě 3 měsíců, pak je tato smlouva neplatná již od počátku? I přesto, že patří mezi výjimky ze zveřejnění v registru smluv? Nebo se nabízí možné řešení, tím že se zneplatní záznam a smlouva tak bude znepřístupněna a již nebude znovu zveřejněna?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 1. 2020

Logická úvaha postupuje od obecného ke zvláštnímu.

Na první úrovni je nutno vyjasnit, zda jde o smlouvu, podléhající zveřejnění v registru, tedy zda má celkovou výjimku ze zveřejnění. Pokud ne (jak uvádíte; ovšem samotný prvek „autorská smlouva“ neznamená výjimku ze zveřejnění v registru), pak samozřejmě jakékoliv její zveřejnění v registru smluv nebo i jinde, jakož i jakkoliv správné či nesprávné zveřejnění v registru či jinde, nemá na její účinnost a platnost žádný vliv. Pokud by smlouva skutečně pod tuto celkovou výjimku spadala, tedy odpovídala výjimce podle § 3 odst. 2 písm. i) ZRS (šlo by o „smlouvu, která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem“), pak je rozumné nadbytečně vytvořený záznam znepřístupnit a dále věc neřešit.

Ve druhé rovině platí, že pokud smlouva nesplňuje uvedenou výjimku, a nebyla uveřejněna cena předmětu, znamenalo by to v zásadě její neplatnost a nutnost uzavřít smlouvu o vypořádání závazků.

Ovšem v další třetí rovině je nutno ještě vyjasnit, zda na daný případ nedopadá některá z dalších výjimek, které umožňují neuveřejnit cenu předmětu.

První je okolnost, že cenu nelze určit (například rozsah plnění není stanoven a bude vyplývat z předem neodhadnutelných okolností).

Druhou, kterou v tomto případě považuji za vysoce nepravděpodobnou, je okolnost, že by mohlo jít o obchodní tajemství náležející některému povinnému subjektu podle § 2 odst. 1 podle následujících písmen:

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Konečně připomínám, že smlouvy, aby měla celkovou výjimku z uveřejnění, musí být uzavřena přímo s autorem nebo výkonným umělcem, nikoli například s agenturou, která ho zastupuje (pokud však ji nezplnomocnil a ona tak koná jeho jménem).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy