Metadata

Lenka Matoušková

6. 4. 2021 | Počet zhlédnutí: 440 | Počet komentářů: 1

Děkuji za přínosné školení na téma: Jak se vyhnout chybám při zveřejňování smluv v registru.

Přebírám agendu RS po kolegyni a s hrůzou jsme zjistila, že všechny smlouvy u nás se nepovažují za uveřejněné prostřednictvím RS, neboť nikde není v metadatech uvedena cena – asi s DPH ani bez DPH. Chtěla jsem se optat, jak toto napravit. Lze to ještě doplnit?

A ještě, že všechny smlouvy jsou v PDF  - resp. naskenované a zanonymizované podepsané smlouvy. Nedokáži docílit toho, aby mi druhá strana zaslala smlouvu v jiném formátu než v papírové podobě – Např. VAK to mají přímo zakázané zasílat jinak než popřípadě v PDF – oskenované. Jak toto vyřešit?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 4. 2021

1) „nikde není v metadatech uvedena cena“ : je třeba zjistit, zda v některých případech je udržitelný pohled na takovou smlouvu, že „hodnotu nelze určit“. Podmínkou je (metodika MV) „konečná výše plnění závislá je na proměnných neznámých v době uzavření smlouvy“. Za vysoce nepravděpodobnou považuji možnost oprávněného nezveřejnění ceny /hodnoty kvůli ochraně obchodního tajemství (§ 5 odst. 6 ZRS). Ve všech ostatních případech, pokud již uplynuly 3 měsíce od uzavření smlouvy, jde o objektivně neplatné smlouvy. Náprava je možná pouze uzavření nové smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení, případně trochu jednodušší varianty o vypořádání závazků (oboje viz Metodika MV). Na základě principu „kde není žalobce, není soudce“ lze vyhodnotit, které smlouvy jsou již zkonzumovány tak, že není možný jakýkoliv nárok z neplatného smluvního vztahu uplatnit, včetně otázek státní či veřejnosprávní kontroly, auditu, kontroly dotací apod. Pak lze takové případy seřadit podle zbývající míry rizika a ty méně rizikoví již neřešit. Právně to však správné není.

2) f“ všechny smlouvy jsou v PDF“: formát pdf je tolerovatelný, pokud se při kontrole ukáže, že podstatné části smluv jsou skutečně „textově čitelné“. To znamená, že po okopírování textu a jeho přenesení do textového editoru typu word jsou podstatné části smlouvy skutečně a řádně čitelné.

3) „aby mi druhá strana zaslala smlouvu v jiném formátu než v papírové podobě“: ano, je to „boj“, je nutno informovat protistranu, že kvůli povinnému zveřejnění je jejich povinností předat text smlouvy strojově/textově čitelný. Nepodaří-li se to, nezbývá než ruční práce se skenováním, OCR procesem čtení a ruční kontroly kvality oskenování.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy