Hodnota předmětu smlouvy z více položek - co uvést do metadat

Jana Bezděková

12. 10. 2018 | Počet zhlédnutí: 363 | Počet komentářů: 1

Smluvní strany si za převod nemovité věci, která je předmětem smlouvy ujednali kupní cenu dle znaleckého posudku 1 416 210,-- Kč. Kupující dále uhradí prodávajícímu náklady na zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,-- Kč. Celá částka ve výši 1.418.210,-- Kč bude zaplacena bezhotovostní formou na bankovní účet prodávajícího do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jakou hodnotu uvedeme do metadat, pouze cenu bez znaleckého posudku nebo celkovou včetně nákladů na zhotovení znaleckého posudku?

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

17. 10. 2018

Pokud i částka 2000 Kč za zhotovení znaleckého posudku je součástí smlouvy o převodu nemovité věci, pak je celková hodnota předmětu smlouvy součtem 1.418.210,-- Kč a tuto hodnotu je třeba uvést do metadat. Pokud by vedle smlouvy o převodu měly strany jinou vedlejší smlouvu jen o znaleckém posudku (třeba i jen ústní) a jeho úhradě, pak by se samozřejmě částky nesčítaly a smlouva o 2000 Kč by nepodléhala zveřejnění v registru.

V souvislosti s vaším dotazem ještě upozorňuji, že pokud by šlo o převod nemovitosti od fyzické osoby mimo její podnikání na povinný subjekt (typicky kraj vykupuje parcelu), pak by smlouva vůbec nepodléhala zveřejnění v registru smluv (§ 3 odst. 2 písm. a) ZRS). Její zveřejnění by pak znamenalo porušení ochrany osobních údajů druhé strany smlouvy – fyzické osoby.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy