E-mailová korespondence členů komise a její veřejná dezinterpretace

Martin Štěpař

9. 1. 2020 | Počet zhlédnutí: 877 | Počet komentářů: 1

Jsem členem komise pražské městské části. Komise funguje jako redakční rada městského periodika a její jednání jsou neveřejná. Z jednání je pořizován zápis, ten veřejný je.

Kromě osobních schůzí musíme často diskutovat po e-mailu. Stalo se, že některý ze členů komise předal korespondenci (texty včetně soukromých e-mailových adres členů) zastupitelskému klubu, který ji na jednání zastupitelstva částečně zveřejnil.

Částečně znamená, že zastupitel tohoto klubu přečetl několik slov z různých e-mailů (ani ne celé věty), těmto slovům vytrženým z kontextu přiřadil jiný význam a na základě toho žádal mé odvolání.

Zajímá mě, zda je takový postup v souladu se zákonem a zda se mohu proti takovému postupu bránit. Vadí mi především to, že moje názory z korespondence veřejně dezinterpretoval. Zároveň někteří členové komise považují takovou korespondenci za neveřejnou analogicky k neveřejnému jednání komise. Mají v tomto případě pravdu a došlo předáním této korespondence dalším osobám k nějakému porušení práva?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 1. 2020

Otázka projednání komunikace členů komise na zastupitelstvu z hlediska případné desinterpretace je podle mého názoru pouze otázkou politickou, případně – pokud by šlo o dotčení vážnosti, cti, soukromí, též otázkou právní podle § 81 občanského zákoníku, a případně pokud by šlo o pomluvu, podle § 184 trestního zákona.

Skutečnost, že jednání nějakého orgánu je neveřejné, nemá prakticky žádný vztah k otázce ochrany informací, které z těchto jednání pocházejí. Proto ze samotného zveřejnění interní komunikace v rámci komise nelze dovodit žádné porušení práva vůči jednajícím osobám (jinou otázkou je porušení zvyklostí). Bylo by jím pouze, pokud by se touto cestou zveřejnily údaje třetích osob, o kterých komunikace probíhala, a které jsou obecně chráněné (například osobní údaje některé třetí, soukromé osoby, o které se v neveřejně jednajícím orgánu jedná).

Shrnuto: pokud v komunikaci (třeba i jen interní) v rámci komise její člen v rámci plnění této funkce uvádí informace (názory, tvrzení, argumenty…), musí počítat s tím, že se mohou stát předmětem obecného práva na informace, být zveřejněny či jinak poskytnuty a stát se předmětem veřejné diskuse. Je na něm, jak vyhodnotí panující zvyklosti, zda to, co uvádí ze svého hlediska důvěrně, opravdu důvěrné zůstane. Výjimkou je pouze případ, kdy samy tyto informace mají povahu chráněných informací, například jde o chráněné osobní údaje.

Martin Štěpař

  • 12. 1. 2020
  • Praha 17

Děkuji za odpověď. Položím doplňující otázky:

  1. Platí obecné právo na informace obdobně i na e-mailovou komunikaci rady, zastupitelstva a úředníků?
  2. Platí toto právo (z pohledu zákonnosti) i na jinou formu komunikace, například na pořízení tajné nahrávky z neveřejného jednání?

K dezinterpretaci:

Měl jsem podezření, že článek zastupitele porušuje Etický kodex. Zeptal jsem se kolegů z redakční rady na názor. Po diskuzi jsme se rozhodnuli článek zveřejnit. S dovětkem, že vyjadřuje názor daného politika (obsahoval prokazatelné lži, za které jsme nechtěli brát odpovědnost). V diskuzi zaznělo, že nechceme cenzuru.

Komunikace byla interpretována jako pokus o cenzuru. Jsem názoru, že vydavatel (zde zastoupený RR) musí mít možnost zkoumat soulad textů s pravidly a zákony, neboť dle zákona za vydání odpovídá. Jde třeba o dodržení vyváženosti nebo o nezveřejnění textu s rasovou nesnášenlivostí. A že toto zkoumání (ať už formou diskuze členů kolektivního orgánu nebo třeba konzultací s právníkem) není a nemůže být z pohledu zákona pokusem o protizákonné jednání (o cenzuru, která je nezákoná dle Listiny základních práv a svobod). Nebo se pletu?

P.S. Později jsem si nastudoval tiskový zákon. Vypadá to, že článek sice pravidlo v Etickém kodexu porušuje, ale že dané pravidlo je v rozporu s tiskovým zákonem a tudíž je irelevantní.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy