Pověření zastupitele vyřizováním žádostí o informace

Hana Matulová

13. 2. 2015 | Počet zhlédnutí: 2036 | Počet komentářů: 1

Jsem opoziční zastupitelka v malé obci a usiluji o větší otevřenost místní samosprávy. Předložila jsem návrh na aktivní zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva, a protože tento návrh nebyl schválen, podala jsem později několik žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Na následujícím zasedání mne – přes můj nesouhlas (!) a na návrh uvolněného (!) starosty - zastupitelstvo pověřilo ,,VYŘIZOVÁNÍM ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999.“ Z usnesení to sice není zcela zřejmé, ale z rozpravy a pozdějšího zaúkolování vyplývá, že jde o to, abych anonymizovala osobní údaje v poskytnutých informacích před zveřejněním. Opírají se při tom o §83(1) Zákona o obcích. Já se však domnívám, že si toto ustanovení špatně vykládají – kromě členství v zastupitelstvu nezastávám v orgánech obce ani zastupitelstva žádnou funkci. Naopak si myslím, že toto usnesení je v rozporu s § 69(4) a § 103(4)e, Zákona o obcích. Prosím o Váš názor a radu, jak se mohu bránit. Hana Matulová

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 2. 2015

Zastupitelstvo obce nemůže uložit členu zastupitelstva vykonávat nějaké povinnosti a pravomoci, které náležejí úřadu obce a starostovi obce. Povinnost člena zastupitelstva je účast na jednání  (včetně seznamování se s podklady). Výklad § 83 odst. 1, který zastupitelstvo použilo, je nesprávný, byť ho zdánlivě ze slovního vyjádření uvedené normy lze "číst".

Pokud jste podala žádosti o informace, musí je úřad vyřídit, nemůže je odmítnout vyřídit s odkazem na konstrukci, že vám zastupitelstvo uložilo vyřizovat žádosti dle Infozákona.

Co se týče obrany před "uložením povinnosti", bylo by asi možné obrátit se na Odbor kontroly a dozoru MV se žádostí o přezkoumání, zda takové usnesení zastupitelstva je v souladu se zákonem a zda je právně vymahatelné. Jsem přesvědčený, že vymahatelné není.

Zároveň je nutno chápat, že vyřizování žádostí je činností, která vyžaduje čas a prostředky. Je otázka, jak rozsáhlé žádosti o informace jste podala. Pokud vytvářejí větší zátěž pro malý úřad, je pochopitelné, že se ostatní členové zastupitelstva budou snažit chránit úřad před zátěží, byť tímto poněkud "ztřeštěným" postupem. Doporučuji vzájemnou uměřenost.

Pokud jsou vaše žádosti běžného rozsahu, máte na ně právo. Pokud v zastupitelstvu a na úřadě panuje mylná obava z nutné anonymizace zápisů pro zveřejnění (podle § 5 odst. 3 InfZ), je třeba seznámit se s problematikou a zjistit, že žádný velký problém zde neexistuje a že v naprosté většině lze zápisy zveřejňovat bez větších zásahů. V podrobnostech odkazuji na naše Desatero k otázce zveřejňování zápisů a usnesení obce. (přehled dalších témat Desatera).

Pokud jde o poskytnutí zápisů a usnesení vám jako člence zastupitelstva a občance obce, není třeba žádné anonymizace.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy