Poskytnutí kopie dokumentu s částečně nečitelným obsahem.

Jiří Kryl

10. 12. 2021 | Počet zhlédnutí: 86 | Počet komentářů: 1

Jakým způsobem si mám znovu zažádat o obsah dokumentu, jehož kopie mi byla sice poskytnuta, ale jeho obsah je částečně nečitelný vinou nečitelného rukopisu? Jedná se o úřední záznam o vyhodnocení jednoho z mých trestních oznámení, podaného na příslušné státní zastupitelství.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

17. 2. 2022

Pokud je kopie nečitelná vinou nečitelného originálu, z něhož je pořízena, je obtížné dopátrat se skutečného obsahu originálního dokumentu.

Pokud je nečitelný rukopis rukopisem některého pracovníka povinného subjektu, bylo by možné vyžádat si přepis obsahu rukopisného záznamu. Doručuji formulovat žádost o informaci takto:

Žádám o poskytnutí informace

a) zda je povinnému subjektu známý plný textový obsah daného rukopisného úředního záznamu,

b) pokud je mu znám, žádám o jeho textový přepis, tak, jak je znám povinnému subjektu,

c) pokud mu není znám, žádám o informaci, jak bude povinný subjekt nakládat s tímto úředním záznamem, jehož obsah mu není známý.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy