Poskytnutí informace o výši platu

Jaromíra

14. 4. 2021 | Počet zhlédnutí: 30 | Počet komentářů: 1

Jsem ředitelkou o.p.s. založenou 12 zakladateli, z nichž většina je veřejný sektor. Našimi členy jsou jednotlivé obce, soukromé subjekty, NNO. Jsme místní akční skupina. Dlouhodobě jsem ve sporu se starostou obce, ve které bydlím a který je rovněž členem MAS (reprezentuje obec). Poukazuji na jeho postupy týkající se nakládání s veřejnými prostředky, snahu o zatajování informací, nedodržování obecně platných postupů. Starosta se svým oponentům mstí způsoby , na které dosáhne. Na mě se snaží "jít" skrze mého zaměstnavatele. Naštěstí Správní rada a zakladatelé jeho praktiky už zná a nedávno jej zbavila členství v dozorčí radě společnosti ( které  dokonce předsedal).  Nyní poslal žádost, kde se dotazuje na výši mého platu a zdroje, ze kterých je tento plat hrazen ( velmi paradoxní, když 5 let dělala předsedu DR), důvod neuvedl, podepsal a orazil kulatým razítkem Městyse. Prosím radíte mi mu informaci poskytnout? Se zveřejněním svého platu nemám problém. Ale nechci být za hlupáka. Nevím, jakým způsobem chce informaci použít. Obecně sbírá na lidi informace a ty pak použije proti nim, takže očekávám, že bude brojit mezi ostatními starosty a bude se snažit napadat činnost MAS. Snaha zbavit mě pozice tu již byla - to mi sdělili členové SR. Mezi znalými nemám problém činnost MAS obhájit (jsme dokonce velmi úspěšní), ale  většina nezainteresovaných starostů nedokáže posoudit náročnost pozice x plat. V každém případě jsme na vesnici a každá informace, která je zneužita určitým způsobem "koluje" a může škodit. Jak může s touto informací vlastně naložit? Lidé jsou závistiví a náročnějším pozicím nerozumí, je schopen to podat způsobem "Vidíte , sedí v kanceláři a bere takové peníze".  Do steče se starostou se ještě chystám, taky využiji 106 - i když u nás na obci se "hážou do koše". Z tohoto důvodu by bylo možná strategické mu ji poskytnout, když se budu dožadovat já - i když ale ani morální apel u nás dlouhodobě nezabírá, takže může nastat situace, kdy on se informace domůže a sám mi ji neposkytne - a zkušenosti jsou takové, že s tím v reálu stejně nic neuděláte. Bylo by řešením poskytnout mu část informace - o způsobu financování a zbytek podmínit tím, ať oznámí k čemu ji chce, ať mám alespoň pod kontrolou jak s ní naloží?

Jen pro ilustraci, co se u nás děje.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 4. 2021

Moje dlouhodobá zkušenost je, že v případě takovýchto nepřehledných místních sporů je nejefektivnější maximálně vyhovět žádostem o informace. Pokud – jak píšete - nemáte s poskytnutím údaje o příjmu problém, doporučuji jej „bez mrknutí“ řádně poskytnout. Informaci doporučuji (neznám znění žádosti) poskytnout například jako průměr za půl roku zaokrouhlený na celé tisíce. Zároveň je vhodné připojit upozornění, že poskytnutou informaci smí žadatel použít pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv její další zveřejnění či šíření by znamenalo nové zpracování tohoto osobního údaje, čímž by se žadatel stal „správcem“ ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), byl by povinen předem stanovit legitimní účel takového nového zpracování, včetně právního titulu a právního základu, a též o takovém zpracování předem informovat subjekt údajů.

MAS jako povinný subjekt je následně povinna poskytnutou informaci zveřejnit (§ 5 odst. 3 InfZ), avšak v popřípadě informací o platech a odměnách je možné a správné informaci při zveřejnění anonymizovat. Anonymizace může proběhnout dvojím způsobem – buď se ponechá uvedeno, o kom byla poskytnuta taková informace o platu, ale anonymizuje se údaj o výši platu, anebo naopak se uvede, že byla poskytnuta informace o platu zaměstnance v uvedené výši, ale anonymizuje se, o koho jde. V případě MAS, kdy je však vlastně pouze jedna či dvě zaměstnankyně, druhý přístup nejspíše není na místě.

Obavy ze zneužití zpravidla bývají přehnané, ve skutečnosti lidé zhruba vědí o platových poměrech jiných. Doporučuji jakémukoliv zneužití nebo dezinterpretaci předejít ofenzivní otevřeností. Například v okruhu těch, u kterých se obáváte, že by vás tato informace mohla poškodit (členové MAS, správní rada, dozorčí rada, atd.), jim podat informaci o tom, že byla vyřízena taková žádost o informace a informace samozřejmě byla poskytnuta v souladu se zákonem. Takový ofenzivní postup, pokud předchází případné „zneužití“ (pomluva, zpochybňování), nejlépe „imunizuje“ případné adresáty zneužití.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy