Podal jsem žádost o informace a požádal o odpověď emailem. Tajemník MěÚ toto odmítá a...

Josef Fridrich

25. 5. 2014 | Počet zhlédnutí: 1420 | Počet komentářů: 1

Podal jsem žádost o informace a požádal o odpověď emailem. Tajemník MěÚ toto odmítá a odvolává se na § 72 zákona č. 500/2004 Sb.
Má v tomto případě pravdu? Písemnou odpověď nemohu převzít, protože jsem mimo domov a kopii emailem mi nechce zaslat. Tu jsem požadoval z důvodu přípravy dalšího postupu. Písemnou odpověď zasílá někdy poštou a někdy doručovatelkou, kterou MěÚ zaměstnává. V tomto případě jde zřejmě o jejich doručovatelku. Při odmítnutí mi vždy napíše, že mám 15 denní lhůtu. Ta mi může uplynout po dobu mé nepřítomnosti v domově.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 9. 2014

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 72 zákona č. 500/2004 Sb.) musí úřad doručit podle správního řádu, v tomto případě tedy doručovatelkou (v zásadě proti podpisu). Pokud se nepodaří zásilku předat do vlastních rukou, uloží se (v tomto případě asi na úřadě) a vy máte možnost si ji do 10 dnů vyzvednout. Pokud si ji nevyzvednete, považuje se za doručenou. Pokud kvůli tomu zmeškáte lhůtu pro podání odvolání, a pokud důvodem nevyzvednutí bylo, že "pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout,", můžete podat odvolání i později zároveň se žádostí o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 SprŘ. Úřad pak zmeškání promine tehdy, "prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění."

Pokud jste požádal o doručování na jinou adresu (elektronickou), pak byl úřad povinen vám ji tam zaslat bez ohledu na to, zda máte elektronický podpis.

Všechno to jsou ale chatrné konstrukce a nejlepší by bylo si rozhodnutí vyzvednout.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy