Odmítnutí seznamu podkladu policejního spisu dle § 11 odst. 6 InfZ o dálnici D8

Miroslav Patrik

6. 3. 2017 | Počet zhlédnutí: 1549 | Počet komentářů: 1

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu zaslaly dne 6. 6. 2016 na Policii ČR trestní oznámení proti neznámému pachateli, který zavinil obrovský sesuv zeminy na rozestavěnou dálnici D8 v Českém středohoří. Policie ČR v Praze 4 svým sdělením ze dne 13. 2. 2017 trestní oznámení odložila jako nedůvodné, takže trestní řízení nebylo ani zahájené.

Děti Země nicméně dne 21. 2. 2017 podaly dle InfZ žádost na Policii ČR o poskytnutí seznamu podkladů policejního spisu. Policie ČR v Praze 4 pouhým e-mailovým sdělením ze dne 3. 3. 2017 (nikoliv správním rozhodnutím se všemi formálními náležitostmi a bez řádného doručení poštou) sdělilo (doručeno 6. 3. 2017), že žádost mj. odmítá s odkazem na § 11 odst. 6 InfZ  s tvrzením, že by byla ohrožena práva třetích osob (navíc odmítnuto i proto, že DZ údajně chtěly nahlížet do policejního spisu, což je nepravdivé). 

Dle názoru DZ účel InfZ nijak nebrání tomu, aby soupis podkladů policejního spisu byl poskytnut, neboť není žádáno o nahlížení do spisu a ani o poskytnutí nějakých podkladů z něho či pořízení si vlastního seznamu podkladů (jiný režim), přičemž příp. osobní údaje se dají začernit.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 3. 2017

Můžeme potvrdit, že pouhé sdělení popsaného obsahu nesplňuje požadavek zákona, aby žádost byla odmítnuta rozhodnutím (§ 15 InfZ). Ovšem pro další postup lze i takové sdělení materiálně považovat za rozhodnutí, proti kterému lze doporučit se odvolat. Pro jistotu však je vhodné formulovat podání alternativně též jako stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b), tedy proti nečinnosti (po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace).

V odvolání bude vhodné uvést (jak uvádíte) že se nežádalo o nahlédnutí, ale o jinou formu poskytnutí informace. Dále je třeba uvést, že poskytnutí pouhého soupisu podkladů nemůže principiálně poškodit práva třetích osob. Pokud by již ze soupisu vyplývala například identifikace třetí osoby, a ze  samotné identifikace by se měla dovozovat možnost poškození jejích práv (což je zcela pochybné), pak v takovém případě je třeba aplikovat § 12 InfZ a takovou identifikaci (např. příjmení) anonymizovat, a zbytek poskytnout.

Rozhodnutí je vadné i v tom, že neuvádí (jak předpokládám) úvahy, které vedou k právnímu závěru o uplatnění § 11 odst. 6 InfZ, tedy o tom, v čem by měly být a které třetí osoby (třeba jen typově) poškozeny.

Proto sdělení (materiálně pojaté jako rozhodnutí) trpí zásadní vadou, že nesprávně vykládá právní normu, a je třeba je zrušit. Navrhněte nadřízenému orgánu, aby je zrušil, věc převzal a informaci poskytl sám (vzhledem k organizaci Policie ČR je to možné), anebo aby věc vrátil k novému projednání. Alternativně, pokud by šlo o stížnost, aby povinnému subjektu nařídil žádost řádně vyřídit (tj. vydat řádné rozhodnutí).

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy