Obrana proti odložení žádosti

Miloslava Hlavinková

28. 10. 2018 | Počet zhlédnutí: 492 | Počet komentářů: 1

Dovoluji si požádat o odbornou radu, v souvislosti s obdržením "Sdělení o odložení žádosti o informace".

Dle načtené judikatury jsem srozuměna s tím, že proti odložení žádosti se mohu bránit přímo správní žalobou. A to také chci realizovat, neboť to čeho jsem svědek je opravdu neuvěřitelné. 

Tímto si Vás dovoluji tedy požádat o zodpovězení mého dotazu:

Zda v daném případě bude v mnou podané žalobě žalovaným povinný subjekt, který vydal "rozhodnutí" o odložení žádosti, nebo bude žalovaným jeho nadřízený orgán?

Současně se dovoluji zeptat, u jakému soudu bych měla žalobu podat?

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

31. 10. 2018

Posouzení, jaký právní prostředek obrany zvolit, bude záviset na tom, v jaké situaci a tedy podle kterého ustanovení InfoZákona byla Vaše žádost o informace odložena.

Nejtypičtější je případ odložení žádosti v případě, že povinný subjekt dojde k závěru, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti podle § 14 odst. 5  písm. c) InfoZákona (č. 106/1999 Sb.), tedy. - V tomto případě se ze znění zákona dovozuje, že žadatel má podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1  písm. b) - tedy de facto na nečinnost povinného subjektu. - Lhůta pro podání stížnosti je 30 dnů od doručení sdělení o odložení žádosti (§ 16a odst. 3 písm. a)). - Až v případě neuspokojivého vyřízení této stížnosti je možné se bránit žalobou ve správním soudnictví.

V případě odložení z důvodu, že žádost nebyla na výzvu doplněna (podle § 14 odst. 5  písm. a), by měl být postup obdobný (k tomu např. komentářová literatura - Furek a kol., C. H. Beck 2016). –

Naopak odlišně se postupuje v případě odložení z důvodu neuhrazení požadovaných nákladů podle § 17 odst. 5 . - V takovém případě judikatura dospěla k závěru, že  stížnost podle § 16a podat nelze a je nutné bezprostředně podat žalobu k správnímu soudu.

Jelikož jedinou variantou , kdy připadá v úvahu ihned po odložení žádosti žaloba, je případ odložení pro neuhrazení nákladů podle § 17 odst. 5 InfZ, lze na váš dotaz odpovědět, že žalovaným je povinný subjekt a žaloba ve správním soudnictví směřuje přímo proti rozhodnutí povinného subjektu o odložení žádosti o informace podle § 17 odst. 5 InfZ.

Žaloba se podává u krajského soudu, do jehož působnosti spadá povinný subjekt. 

Petr Doležal

  • 19. 11. 2019
  • Brno

Znamená to, že odložení žádosti pro nezaplcení úhrady by mělo být provedeno formou rozhodnutí? Mělo by být v rozhodnutí uvedeno, že proti němu není odvolání přípustné?

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy