Nezveřejnění pozvánky na akci, na jejíž přípravě se podílí i někteří zastupitelé

Martin Štěpař

18. 1. 2023 | Počet zhlédnutí: 128 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, posílám dotaz ohledně tiskového zákona. V loňském roce jsme se skupinou kamarádů a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže uspořádali v městské části masopustní průvod. Pozvánku na akci jsme zaslali do radničního tisku v rozsahu A4, kde byla otištěna. Pozvánku na letošní průvod jsme opět poslali do radničního tisku, ale tentokrát byla zamítnuta s následujícím odůvodněním: "Redakční rada na základě vašeho zaslaného materiálu konstatovala, že se jedná o pozvánku politické organizace. Reklama politických organizací není a nebyla ve zpravodaji Řepská sedmnáctka uveřejňována mimo předvolební období, kdy tato reklama byla zpoplatněna a měla svá pravidla."

Přestože jde o apolitickou akci, redakční rada tím zřejmě poukazuje na skutečnost, že jsme v rámci naší skupiny, která pořádá různé sousedské akce, kandidovali a uspěli ve volbách a někteří z nás jsou nyní v roli opozičních zastupitelů. Akci pořádáme jako zapsaný spolek, který jsme s kamarády založili, a kandidátka nesla stejný název (jen upřesním, že nejde o politickou stranu či hnutí). V tomto ohledu se asi nijak nelišíme od podobných občanských uskupení, která vznikají jako snaha o oživení obce a po nějakém čase vedou k sestavení kandidátní listiny.

Zajímá mě následující:

  1. Pokud budeme jako spolek (i ve spolupráci s dalšími, např. se zmíněným Domem dětí a mládeže) pořádat nepolitickou akci, bude správné na takovou akci vždy nahlížet jako na akci politické organizace?
  2. Pokud ano, neměla by naopak radnice pozvánku zveřejnit s přihlédnutím k tiskovému zákonu: §4a "Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku."?

Rozumím podmínce vyváženosti, nicméně v tomto ohledu myslím nijak nevybočujeme: periodikum vychází měsíčně, v několika posledních vydáních byly několikastránkové rozhovory s jednotlivci vládnoucí koalice, v našem případě jde teprve o první žádost na otištění příspěvku a přestože jsme v opozici, náš klub má největší počet zastupitelů. Jsem přesvědčeni, že zveřejněním jedné strany (navíc v situaci, kdy nejsme jediný organizátor) bychom vyváženost nijak nenarušili.

Loňskou i letošní pozvánku posílám jako přílohu.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 2. 2023

Postup vydavatele, který je zastoupený „redakční radou“, je nesprávný a přesně řečeno i protiprávní. Cenzura je nepřípustná (čl. 17 odst. 3 Listiny). Výjimkou mohou být pouze případy, stanovené zákonem, a které chrání určité hodnoty (čl. 17 odst. 4 Listiny) a jsou v demokratických zemích obvyklé. Skutečnost, že je akce pořádaná politickým subjektem, nezakládá žádný důvod k omezení informací o takové akci. Dělat politiku není ničím pohoršlivým. Není jasné, kde se v redakční radě a Kodexu vzal názor, že by se pozvánka kvůli souvislosti s politickou činností měla posuzovat odlišně od ostatních. Postupuje se diskriminačně a zavádí se nerovnost.

Otázka, že akce má být „nepolitická“, je v této souvislosti sekundární.

Pokud redakce běžně otiskuje obdobné typy pozvánek, pak odmítnout jednu s odůvodněním, že souvisí s politickou činností, je nesprávné. Stejně tak nemůže omezit přijetí podobné pozvánky od někoho s odvodněním vůli rase, náboženství, původu, sexuální orientaci, světovému názoru.

Přípustné je za určité inzeráty požadovat úplatu, pokud se to týká všech stejně.

Situace na mně dělá dojem, že redakční rada, která se řídí „kodexem redakční rady“, čímž se nejspíše myslí „ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA - ETICKÝ KODEX“, se v problematice neorientuje a poněkud tápe. V uvedeném kodexu je uvedeno „Inzerce politických subjektů bude otiskována výhradně formou placeného inzerátu a může odkazovat pouze na připravované společenské, sportovní či kulturní akce pořádané pro občany MČ Praha 17.“  Pozvánka tyto parametry splňuje. Není mi jasné, zda měla být placená, jak kodex požaduje. Odůvodnění, jak ho uvádíte, tedy tomuto článku Kodexu neodpovídá. V zápisu se jako další důvod odmítnutí uvádí nedostatek místa. To se nezdá pravděpodobné, ale vyloučit to nemohu.

Je možné, že by bylo vhodné vyvolat jednání o postupech při zařazování textů do Sedmnáctky. Jelikož bydlím blízko, byl bych ochotný se takového jednání expertně zúčastnit.

Máte také možnost požadovat otištění svých názorů podle § 4a jako členové zastupitelstva. Zda součástí těchto „názorů“ bude i pozvánka, je jiná věc.

Zároveň můžete požadovat splnění zákonného požadavku podle § 4a v obecném smyslu: „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku“. Pozvánka takou informací jistě je. V tomto směru je však obtížnější tuto povinnost vynucovat, zákon neupravuje možnost žaloby, jako u části „poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Tiskový zákon vám dává možnost právo zastupitele vynutit, nejprve žádostí o doplňující informaci a následně žalobou k soudu. Takový postup je však ve vztahu k pozvánce na masopust nesmyslný. Byl by však myslitelný ve vztahu k jinému vyjádření pro radniční periodikum, pokud by bylo také odmítnuto. To by bylo asi namístě, pokud neformální snahy o vyjasnění situace a rozumná domluva na postupech selže.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy