Nesprávná elektronická adresa podatelny

Stanislav Děd

29. 9. 2023 | Počet zhlédnutí: 200 | Počet komentářů: 1

Žádost pro konkrétní oddělení PČR územního odboru Louny jsem podal  na jeho elektronickou adresu, byla vyřízena prostou odpovědí  jako "běžná žádost", protože nebyla uznána za žádost podle § 14 odst. 4 InfZ.  V podané stížnosti jsem uvedl, že žádost byla zaslána podle informací z webových stránek PČR: http://https://www.policie.cz/clanek/elektronicka-podatelna-408786.aspx

Stížnost byla zamítnuta s odkazem na postup podle Pravidel pro příjem podání, který je ale shodný s postupem popsaným ve stížnosti, pouze přibyla informace o elektronické podatelně  Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Dodávám, že žádost jsem podával na přímo na příslušné oddělení v Lounech, abych předešel podle mne nesprávné praxi, že za oddělení vyřizuje žádosti krajské ředitelství, což  je stejně nesprávné, jako kdyby žádosti na příspěvkové organizace kraje byly centralizovány na krajský úřad. Pro urychlení vyřízení jsem byl proto nucen podat žádost na krajské ředitelství stejnou žádost na e-podatelnu krajského ředitelství policie.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 10. 2023

Z přezkoumání přiložených dokumentů plyne, že jste totožnou žádost podal na dvě e-mailové adresy:

epodatelna.policie@pcr.cz

krpulk.uo.ln.sekret@pcr.cz

K žádosti zaslanou na druhou z nich jste dostal neformální odpověď. Jádrem sdělení bylo, že nejde o žádost podle Infozákona. Jelikož adresa krpulk.uo.ln.sekret@pcr.cz skutečně není elektronickou adresou podatelny povinného subjektu (srov. https://www.policie.cz/clanek/elektronicka-podatelna-408786.aspx), je tato neformální reakce v zásadě v pořádku, i když je možné jí vytknout, že neobsahuje jádro sdělení – že adresa krpulk.uo.ln.sekret@pcr.cz není elektronickou adresou podatelny. Ani určité nesrovnalosti, obsažené v rozhodnutí MV o vaší stížnosti, které by bylo možné tomuto rozhodnutí o stížnosti vytknout, nic nemění na právním stavu věci.

Zdá se, že podstatné je vyřizování žádosti, zaslané na skutečnou elektronickou adresu podatelny, tzn. na epodatelna.policie@pcr.cz. O tom se však nezmiňujete.

Upozorňuji, že právní subjektivitu ve vztahu k agendě Infozákona mají pravděpodobně toliko krajská ředitelství PČR, celostátní útvary a PČR jako celek, představované policejním prezidiem. Je proto rozumné obracet se podle Infozákona pouze na ně.

Dále upozorním, že pokud jste požadované informace již alespoň z větší části obdržel podle dřívějších žádostí (alespoň jak naznačují odpovědi), může se jejich opakované požadování jevit jako zneužívání práva. Doporučuji při aplikaci Infozákona respektovat potřebu úspornosti i na straně povinných subjektů, jinak dochází k averzi vůči právu na informace a poškozování práva na informace jako silného nástroje veřejnosti ke kontrole veřejné správy.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy