Nečinnost a stížnost

Premek84

1. 3. 2013 | Počet zhlédnutí: 2640 | Počet komentářů: 1

15.2.2013 doručena žádost o poskytnutí informací. Dnes je sobota, je to už 15 dní a povinný subjekt dosud nereagoval.
Doručení provedeno Českou poštou - doporučeně - mám podací listek... 

Chystám se psát stížnost na nečinnost subjektu. Jenom bych si chtěl oveřit, že budu postupovat správně. Stížnost pošlu opět na subjekt kde jsem již žádal? Je to Obecní úřad... 

Neměli byste vzor stížnosti?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

22. 3. 2013

Pakliže povinnému subjektu končí lhůta v neděli, má čas až do pondělního večera, kdy to může odeslat poštou.
Poté je třeba počkat na doručení, tedy alespoň 2 dny.

Poté se stížnost podává (stejně jako žádost) u povinného subjektu.

Zde je vzor stížnosti proti nečinnost subjektu:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 
(podle § 16a odst.1 písm b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) 

Dne ..... jsem se obrátil na ..... (povinný subjekt) se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, konkrétně se jednalo o ..... 

K dané věci jsem do dnešního dne neobdržel jakékoli vyřízení žádosti ze strany povinného subjektu. Požadovaná informace nebyla povinným subjektem poskytnuta ani nebylo vydáno řádné správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 z.č. 106/1999 Sb.. 

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o informace tedy již uplynula marně. Žádám proto, aby povinný subjekt postupoval podle § 16a odst. 5 zákona 106/1999 Sb., a buď v zákonné sedmidenní lhůtě této stížnosti zcela vyhověl a poskytl požadovanou informaci, nebo předložil stížnost spolu se spisovým mateirálem nadřízenému správnímu orgánu, aby rozhodl, že informace budou žadateli řádně poskytnuty a zároveň stanovil lhůtu pro jejich poskytnutí, neboť se jedná o informace z běžné činnosti povinného subjektu a neexistuje zde žádný zákonný důvod pro jejich odmítnutí. 

Datum 

Podpis

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy