Odmítnutí žádosti o informace bez odůvodnění

Sokol

6. 2. 2018 | Počet zhlédnutí: 838 | Počet komentářů: 1

Úřad neposkytl informaci, ve které jsem se dotazoval na 7 bodů, které měly být předmětem podaného trestního oznámení na základě výsledků kontroly provedené kontrolním výborem Obce. Úřad informace neposkytl s odvoláním na dohodu s Policií ČR, že nebude poskytovat informace vzhledem k tomu, že probíhá vyšetřování (ne řízení). Následně jsem požadoval poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že se Úřad dohodl s Policií ČR (jako druhým povinným subjektem) o tom, že informace nebude poskytnuta. Úřad potvrdil, že v InfZ není nikde uvedeno, že po dohodě s druhým povinným subjektem nelze informaci neposkytnout. Požadovanou kopii dohody s Policií ČR Úřad neposkytl a vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu její neexistence. Proti rozhodnutí jsem se odvolal a nadřízený orgán rozhodnutí potvrdil s tím, že dohoda byla uskutečněna jen ústně a nejedná se o informaci ve smyslu InfZ. Jsem si vědom toho, že povinné subjekty neposkytnou informaci o probíhajícím trestním řízení, ale v tomto případě se Úřad odvolal na probíhající pouhé vyšetřování a tedy ještě police nerozhodla o tom, zda byl tresný čin spáchán.  Až moc mi to připomína záležitost, kdy část českých politiků odmítala zveřejnit (odle InfZ) zprávu OLAF s odůvodněním, že se jedná o informace k probíhajícímu trestnímu řízení. Ve skutečnosti však osoba (stejně jako v mé záležitosti) k trestnímu stíhání vydána nebyla. Prosím Vás o sdělení, zda pouhým odmítnutí (bez vydaného rozhodnutí) může povinný subjekt odmítnou poskytnout informaci s tím, že se ústně dohodl s jiným povinným subjektem o neposkytnutí informace a přitom následně sdělit, že mu to InfZ neumožňuje. Jak mohu v této věci (když nadřízený orgán potvrdil, že požadovaná kopie dohody s policií není informací podle InfZ) dále pokračovat ?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 2. 2018

Z dotazu se jeví, že žádost o informace (7 bodů) byla odmítnuta rozhodnutím s odkazem na § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, tedy že jde o informace o probíhajícím trestním řízení. Pokud toto odmítnutí nemělo podobu vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti, lze je stejně napadnout, pokud odmítnutí splnilo materiální znaky vydaného rozhodnutí (z popisu se spíše jeví, že ano). Pokud by tyto rysy nemělo, bylo by třeba podat stížnost, jinak je třeba podat odvolání. Z dotazu se jeví, že tyto opravné prostředky jste nepodal. Tím pravděpodobně spor o informaci (o 7 bodů) skončil.

V dále navazujícím sporu o informaci – dokument o dohodě s Policií, je možné že jde o neexistující informaci. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí z takového důvodu, které následně potvrdil nadřízený orgán.

Není tedy zřejmé, že by pouhým odmítnutím bez vydaného rozhodnutí povinný subjekt odmítl některou žádost. Obecně by takový postup nebyl v pořádku.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy