náklady na údržbu obce

Václav Pokorný

16. 3. 2015 | Počet zhlédnutí: 1113 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, v naší MČ máme pracovníka, který je zaměstnanec úřadu a má na starosti údržbu veřejné zeleně (sekání trávy, úklid sněhu..) Mám právo na informaci o mzdových nákladech na tohoto pracovníka? Pokud to nelze, můžu požadovat informace o nákladech za údržbu zeleně jako celku - t.j. mzda pracovníka, náklady na PHM, opravy mechanismů za určité období? Děkuji Václav Pokorný

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

18. 3. 2015

Poslední rozsudek NSS 8 As 55/2012 - 78 uvádí příklady, kdy se tedy informace jednoznačně poskytnou. Jde například o

1.      zaměstnance ve všech řídících pozicích (tedy ty, kteří mj. mají jakékoliv podřízené),

2.      dále ty, kteří se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění anebo jej mohou nikoli nevýznamně ovlivnit,

3.      dále o všechny zaměstnance, kteří organizují nebo provádějí činnosti, které jsou úkolem povinného subjektu, anebo k takovým činnostem poskytují podpůrné či doprovodné služby,

4.      dále zaměstnance, kteří mají faktický vliv na činnost povinného subjektu (např. poradci, osobní asistenti osob v řídících nebo jiných důležitých pozicích),

5.      a konečně zaměstnance, jejichž činnost může mít ekonomické dopady na veřejné rozpočty nebo hospodaření.

"Povinný subjekt neposkytne informace jen výjimečně, pokud se tato osoba na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a nevýznamným způsobem a zároveň nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, zda v souvislosti s odměňováním této osoby jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně." Povinnost péče o veřejná prostranství včetně zeleně je stanovena velmi obecně a není vynutitelná, je tedy otázkou, zda právě v tomto případě nebude činnost pracovníka vyhodnocena jako nepřímá a nevýznamná vzhledem k vlastní činnosti povinného subjektu. Rozhodně máte právo na údaje o celkových nákladech na údržbu zeleně. 

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy