Jak se lze domoci elektronické podoby textu

JL

12. 6. 2015 | Počet zhlédnutí: 2388 | Počet komentářů: 1

Je možné přimět povinný subjekt, aby vydal informaci v požadované elektronické (čitelné/zpracovatelné) formě? Tedy místo papírové (příp. i elektronické, ale často velmi špatně naskenované kopie jako obrázku) poskytnutí přímo zdrojového textu - např. u 40-ti stránkového rozhodnutí je to pro rozumné vyhledávání a porovnávání nezbytné.

Stížnost nadřízený orgán zamítne s tím, že zákonná informační povinnost je fakticky již splněna - informace byla (nějak) poskytnuta a povinnému subjektu nelze přikázat znovu vyřízení (jen pro respektování formy). Novou žádost pouze s jinak konkretizovanou formou povinný subjekt i odvolací orgán odmítne jako duplicitní s tím, že informace již jednou byla v minulosti prokazatelně poskytnuta. Lze příp. proti takovým postupům brojit správní žalobou?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 6. 2015

Podle mého názoru se lze domáhat též správné formy poskytnutí informace. Jinak by bylo možné například blokovat přístup k elektronickým informacím poskytování papírových kopií a zatěžovat žadatele požadavkem na úhradu, což již judikatura odmítla.

Proto je možné uplatnit stížnost v tom smyslu, že nebyla poskytnuta požadovaná informace včetně požadované formy, tedy že nejde o poskytnutí té informace, která byla žádostí míněna. Přitom povinnost vyhovět požadované formě plyne jednak z § 14 odst. 5 písm. d) InfZ:

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti 

jednak z § 4 odst. 3 InfZ:

(3) Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud tento zákon nestanoví jinak. Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Pouze pokud by dokument v elektronické formě neexistoval a jeho převod byl nepřiměřenou zátěží, mže poskytnout v jemu dostupné papírové podobě.

Pokud uvádíte, že nadřízený orgán takto nerozhodl, prosím o zaslání takové rozhodnutí. Takové rozhodnutí bude možné napadnout žalobou, jak kdyby šlo o neposkytnutí informace. Výklad odvolacího orgánu, který uvádíte, je nesprávný. Je též v rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Předpokládám, že soud uvedenou argumentaci akceptuje.

JL

  • 22. 6. 2015
  • Praha

pokud by se jednalo o žalobu proti rozhodnutí (něco bylo poskytnuto),

tak ta je bohužel asi tak na 4 roky u MS v Praze - tedy prakticky nepoužitelné

aktuálně ministerstvo "řeší" tyto případy nečinností - tedy o podané stížnosti nerozhodne

dokumenty (rozsudky, správní rozhodnutí) samozřejmě mají v elektronické podobě

JL

  • 5. 10. 2015
  • Praha

tak bohužel ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. je jiného názoru

naprosto nechápe, proč by žadateli nemohlo stačit obrázkové pdf, když žádal o elektronickou textovou formu

s tou novelou InfZ to v resortu spravedlnosti tedy asi nijak moc slavné nebude

snad nám někdy nadělí alespoň trochu inteligentnějšího ministra

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy