Mohu žádat dle 106 smlouvu na pronájem?

Adéla Pobořilová

8. 9. 2015 | Počet zhlédnutí: 1067 | Počet komentářů: 1

Mohu prosím dle zákona 106 vyžadovat po ÚMČ Praha 10, aby mi dal k nahlédnutí smlouvu na pronájem nebytových prostor, uzavřenou s provozovatelem restaurace, a zároveň podklady, na základě kterých byl vybrán právě tento nájemce? Hospoda sídlí v obytném domě, který je ve správě ÚMČ.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

8. 9. 2015

Na poskytnutí takové smlouvy jakoukoliv technickou formou máte právo. Lze požadovat i formu nahlédnutí, zejména pokud jde o rozsáhlejší dokument a nevíte, zda chcete vše kopírovat. V případě, že smlouva existuje elektronicky, lze požadovat zaslání elektronicky.

Smlouva na 99,9% nemůže obsahovat obchodní tajemství, které by případně mohlo být chráněno (začerněno). Výslovně jako obchodní tajemství nemůže být odepřena informace o výši nájmu a dalších jeho podmínkách, jako jsou lhůty, sankce, splátky, záruky apod.

Ve smlouvě mohou být anonymizovány chráněné osobní údaje (ne však např. jméno a příjmení nájemce), jako je rodné číslo, soukromý telefon, bankovní účet apod.

Podobné je to u podkladů k výběru nájemce. Tam však bude otázka, jaké podklady vůbec vznikly a jaké existují (zda mezitím nedošlo ke skartaci, pokud výběr proběhl již před delší dobou).

Proto doporučuji strukturovat žádost tak, že se žádá jednak přehled dokumentů, které k výběru existují, a jednak tyto dokumenty. Budou-li některé odepřeny, alespoň budete vědět o jejich existenci. Případně nejprve žádat jen o přehled a až pak o některé dokumenty podle něj.

I v podkladech mohou být anonymizovány chráněné osobní údaje.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy