Mohu jako zastupitelka znát důvod rozhodnutí Rady? Jak se mohu bránit, když s ním...

Zdeňka Tomášová

11. 12. 2013 | Počet zhlédnutí: 1941 | Počet komentářů: 1

Mohu jako zastupitelka znát důvod rozhodnutí Rady? Jak se mohu bránit, když s ním nesouhlasím? Mohu se ptát na zápis z Rady a znát způsob hlasování? Jaký způsobem mohu vyžadovat tyto informace. Je pořizování zápisu a průběhu hlasování z Rady povinné? 
Pokud tyto informace nedostanu, jak se mohu bránit? 
Mám jako prostý občan jiná práva? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 12. 2013

Kontrolní funkce ze strany zastupitelů obce je pro správné fungování obce velmi důležitá. Člen zastupitelstva má neomezený přístup k informacím, které se týkají samosprávné působnosti obce. Oproti běžnému občanovi máte možnost přístupu taky k chráněným informacím na základě zákona o obcích. 

1) Mohu jako zastupitelka znát důvod rozhodnutí Rady? 
Ano, zastupitelka má právo seznamovat se se všemi dokumenty a informacemi, které provázejí rozhodování rady. Případné chráněné informace, obvykle chráněné osobní údaje, pak musí dále chránit, tj. např. je nemůže zveřejnit na internetu. 

2) Jak se mohu bránit, když s ním nesouhlasím? 
Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím rady, kritizujete ho na jednání zastupitelstva, předkládáte argumenty, předkládáte alternativní usnesení, získáváte pro jiný názor další zastupitele, komunikujete s veřejností, věc medializujete, založíte občanské sdružení či jinou politickou stranu apod. Jde o základní mechanismy demokratického systému, založeného na svobodné soutěži politických sil. 

3) Mohu se ptát na zápis z Rady a znát způsob hlasování? 
Ano, to vše máte právo vědět, tedy žádat tyto informace. 

4) Jaký způsobem mohu vyžadovat tyto informace? 
Nejlepší je na zastupitelstvu vystoupit s žádostí o tyto informace a zároveň je podat jako písemnou žádost starostovi, případně tajemníkovi. Samozřejmě není nutno vázat to na jednání zastupitelstva, písemnou žádost lze podat i kdykoliv jindy. Žádost se adresuje obci. 
V současném právním stavu (ne zcela dobrá úprava žádosti zastupitele v zákoně o obcích) je podle mého soudu nejlepší podat žádost v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ). To je třeba v žádosti uvést - "žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.". V žádosti je vhodné uvést, že vzhledem tomu, že jste zastupitelka, nevztahuje se na tuto žádost ochrana některých informací (např. podle § 8a nebo § 11 InfZ). 
Informace byste pak měla dostat do 15 dnů od podání žádosti. 

5) Je pořizování zápisu a průběhu hlasování z Rady povinné? 
Pořizování zápisu rady je povinné (§ 101 odst. 3 zákona o obcích - ZOb). 
Součástí zápisu musí být "průběh a výsledek hlasování", ovšem výklad těchto slov není jednoznačný, takže někde se zaznamenává jen kolik pro, kolik proti či zdrželo, a zda přijato či nepřijato. Já se domnívám, že správný výklad znamená, že je povinnost zaznamenávat tak,a by bylo patrno, jak jmenovitě hlasoval každý konkrétní člen rady. To může plynout i z takové praxe, kdy se zaznamenává, kdo je přítomný, a pak se uvádí jen počet pro (často to jsou všichni), a jmenovitě se uvádí jen kdo byl proti či se zdržel. 

6) Pokud tyto informace nedostanu, jak se mohu bránit? 
Podáte opravné prostředky podle InfZ. Těmi jsou odvolání v případě, kdy úřad jasně sdělil, že informaci neposkytne, tj. vydal o tom rozhodnutí, anebo stížnost, pokud úřad nereaguje či pouze poslal nějaké nejasné sdělení. 

Pokud by šlo o žádost, podanou jen podle ZOb jako zastupitelka, pak na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 Ans 4/2009 - 93 je výklad takový, že pro obranu před chybným vyřízením takové žádosti se použijí také opravné prostředky podle InfZ. Podrobněji k tomu zde: 
http://www.otevrete.cz/novinky/zadost-zastupitele-o-informace-muze-byt-prosazovana-podle-infozakona-284.html 
a zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2180792 

Mnoho o této problematice najdete také na : http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/hospodareni_obci/protikorupcni-novela-zakona-o-obcich/pristup-zastupitelu-k-informacim/

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy