Lze odmítnout poskytnout Vnitřní pokyny Magistrátu Ústí nad Labem a přehled pokut za přestupek?

Martin Nosek

8. 1. 2018 | Počet zhlédnutí: 674 | Počet komentářů: 1

Úředník Magistrátu města Ústí nad Labem mě telefonicky informoval o skutečnosti, že existují vnitřní předpisy Magistrátu města Ústí nad Labem, podle nichž mají úředníci nařízeno pokutovat jízdu na červenou v městě Ústí nad Labem vždy horní hranicí finanční sazby. Vzhledem k tomu, že jsem zcela evidentně jel na červenou neúmyslně (68 setin po naskočení červené), žádal jsem od Magistrátu města dokumenty, které dokazují, že všichni řidiči jedoucí na červenou dostávají paušálně pokutu v horní hranici sazby a také jsem žádal onen vnitřní předpis. Magistrát města mi tento dokument odmítl poskytnout stejně tak jako doložit skutečnost, že všichni řidiči jsou pokutováni stejnou částkou. Nemám problém částku uhradit, ale chci si být jist, že si jsou řidiči před zákonem všichni rovni a rád bych viděl vnitřní směrnici, která toto úředníkům bez ohledu na konkrétní situace nařizuje. 

Je Magistrát tedy povinen vnitřní pokyny poskytnout?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 1. 2018

Ač to není zaměřením naší poradny, domníváme se, že není přípustné, aby vnitřní předpis Magistrátu paušálně stanovoval, v jaké výši mají být sankcionovány přestupky, neboť to je upraveno v zákonu o přestupcích, podle něhož by se výše sankce měla udělovat s přihlédnutím k okolnostem (§ 37 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mj. uvádí, že při určení druhu správního trestu a jeho výměry se přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku).

V podrobnostech tohoto aspektu se obraťte na naši část poradny Policie jako služba veřejnosti.

otázce přístupnosti informací lze jednoznačně říci, že jak vnitřní předpis, tak statistický přehled (anonymizovaný) udělených pokut za určitý typ přestupku bude Magistrát povinen poskytnout. Pro posouzení konkrétní žádosti a jejího odmítnutí by bylo nutno podrobněji znát jejich znění a okolnosti, zejména, zda a jak Magistrát své odmítnutí odůvodnil.

Pokud jste obdržel rozhodnutí o odmítnutí žádosti, bude třebas se proti němu odvolat.

Martin Nosek

  • 12. 1. 2018
  • Ústí nad Labem

Významně děkuji za tyto informace.M.N.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy