Kdo je odvolací orgán?

FAQ

1. 1. 2014 | Počet zhlédnutí: 2185 | Počet komentářů: 1

Kdo je odvolací orgán? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 1. 2014

V případě obcí (včetně dotazu směřovaného např. na radu obce) je to vždy krajský úřad, v případě krajů je to ministerstvo (věcně příslušné pokud jde o přenesenou státní správu, jinak je to ministerstvo vnitra). V případě městských částí a obvodů je nadřízeným orgánem magistrát. U státních orgánů je to obvykle jejich věcně nadřízený orgán (například u krajského ředitelství Policie ČR to bude Policejní prezidium). U příspěvkových organizací je nadřízeným orgánem zřizovatel, například u obce Rada obce. Pro obchodní společnost bude zpravidla nadřízeným orgánem jejich „vlastník“, tedy zakladatel (ten, kdo je ovládá, například kraj). Judikatura je však v těchto případech nejednotná.

Otázku, kdo je odvolací orgán, v odvolání není třeba řešit - až při podání žaloby bude třeba formulovat ji tak, aby nebyla neúspěšná jen z tohoto důvodu.

S problémem odvolacího orgánu se můžete také vypořádat následujícím (všeobjímajícím) způsobem, který oproti první variantě může mít tu výhodu, že omezí úhybné pokusy úřadu. V níže popsaném případě není jasné, zda odvolacím orgánem je ředitel školy, anebo rada zřizující obce:

Odvolání
V ... dne ...
Odvolávám se proti odepření informace ..., o kterou jsem požádal/a dne… povinný subjekt... (škola). O žádosti rozhodl za povinný subjekt ředitel školy p. ... dne ... tak, že informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí podávám odvolání.
Vzhledem k tomu, že mi jako laikovi není zřejmo, zda odvolacím orgánem je v tomto případě ředitel školy, anebo rada obce jako zřizovatel školy, podávám z důvodů opatrnosti odvolání k oběma těmto subjektům, případně i k dalšímu subjektu, který by měl být odvolacím orgánem.
O vyřízení odvolání resp. jeho předložení odvolacímu orgánu dle § 86 správního řádu nechť rozhodne povinný subjekt, který o žádosti rozhodl, tedy dožádaná škola…

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy