Lze na část otázek dle 106 odpovědět internetovým odkazem?

Filip Kořínek

14. 10. 2016 | Počet zhlédnutí: 1358 | Počet komentářů: 1

Obdrželi jsme datovou schránkou žádost s asi 9 otázkami a žádostmi, přičemž 2 z nich byly žádosti o kopie městem uzavřených smluv, dalších 7 vyžadovalo konkrétní vysvětlení. Jako otevřené město máme všechny smlouvy ve veřejně dostupné databázi na městském webu. Abychom nemuseli přímo do emailu, kterým budeme odpovídat, přikládat naskenované smlouvy, můžeme do něj vložit přímý odkaz do naší databáze smluv, po jehož rozkliknutí se otevřou tyto smlouvy stejně, jako kdyby adresát kliknul na ikonku přílohy emailu? A to hlavní - nenastane nám tím povinnost zodpovědět celý dotaz do 7 dní, protože odpovídáme /i když jen zčásti/ odkazem na rozhraní naší elektronické databáze? Zdálo by se absurdní, abychom si jen tím, že jsme poskytli odkaz místo přílohy (přičemž kliknutím na něj se stane na počítači příjemce fakticky to samé), zkrátili lhůtu z 15 dní na 7, když navíc takto odpovídáme jen na 2 dotazy z 9 a na ostatní potřebujeme toho času více... Stejně tak by se absurdní zdálo, abychom museli odpovídat na dvakrát...

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

15. 10. 2016

Pro vyřízení žádosti, z níž část lze zodpovědět odkazem na již zveřejněnou informaci, lze po novele v r. 2015 použít 2 cesty: jednak podle § 6 odst. 1, kdy je třeba do 7 dnů sdělit žadateli odkaz na internetová stránku, kde se požadovaná informace nachází.

Druhá možnost je v § 4a odst. 2 písm e) InfZ, podle kterého lze informaci poskytnout „sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému,“. V tomto případě – ačkoliv je vlastně identický s výše uvedeným – by se neuplatnila lhůta 7 dnů.

Při použití § 6 odst. 1 InfZ určitě nevzniká povinnost vyřídit celou žádost (i v ostatních bodech) do lhůty 7 dnů. Pouze část poskytovaná odkazem by se vyřídila do 7 dnů, a to i běžným e-mailem či jinak zaslaným jednoduchým sdělením. Až při vyřízení zbytku žádosti s případnými dalšími formalitami by se uvedlo, že uvedení dva body již byly vyřízeny poskytnutím odkazu na zveřejněnou informaci.

Závěr: můžete i nemusíte odpovědět dvakrát (část odkazem rychle do 7 dnů, ostatní běžně do 15 dnů). Pokud v řádné lhůtě (15 dnů) spolu s ostatními informacemi ze žádosti poskytnete odkaz, ale vyložíte si to jako „sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému“ podle § 4a/2/e InfZ, pak se domnívám, že žadatel si nemůže úspěšně stěžovat, že mu informace byla poskytnuta až po lhůtě 7 dnů.

Otázka, zda § 6/1 je speciální úpravou vůči § 4a/2/e nebyla zatím řešena a je natolik jemná a nevýznamná, že nepředpokládám spor (natož úspěšný) ze strany žadatele. Pokud by podal v tomto smyslu stížnost, ta bude ihned a snadno vyřízena „autoremedurou“ dle § 16a odst. 5 InfZ.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy