lhůta vyřízení žádosti po úspěšném odvolání

Daniel Hanar

10. 1. 2017 | Počet zhlédnutí: 1201 | Počet komentářů: 2

Jak mohu zjistit datum nabytí právní moci odvolání, pokud jsem měl ve věci úspěch, aniž bych musel kontaktovat nadřízený úřad (kraj)? V dopise se uvádí:

1. Prvopis rozhodnutí bude po nabytí právní moci a vyznačení doložky právní moci zaslán

spolu se správním spisem povinnému subjektu – Magistrát města Ústí nad Labem, Velká

Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem

2. Stejnopis rozhodnutí bude zaslán datovou schránkou povinnému subjektu - ID DS: vt8bhx2

Lze nějak zjistit termín, do kdy mi musí povinný poskytnout informace?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 1. 2017

Právní moci nabývá rozhodnutí okamžikem doručení účastníkům (je-li jich více, pak poslednímu). 

§ 73 správního řádu:

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

V případě žádostí o informace zpravidla je jen jeden účastník - žadatel. Jakmile jste tedy jako žadatel obdržel rozhodnutí o odvolání, je od té chvíle v právní moci. Lhůta pro nové vyřízení žádosti začíná běžet následujícího dne.

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

bohužel někde (např. MV) uvádí, že nejdříve musí být fakticky vrácen celý spis - dostat se do dispozice prvoinstančního orgánu

což někde (např. MHMP) zneužívají a spis vrátí třeba až za měsíc i déle nebo ještě záměrně pošlou spis někam jinam

pro vrácení spisu obecně není stanovena lhůta

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy