Kumulace opakovaného plnění - pořadí

Ing. Václav Kyncl

9. 9. 2020 | Počet zhlédnutí: 701 | Počet komentářů: 1

Vím, že při opakovaném plnění od téhož dodavatele na tentýž sortiment je nutno zveřejnit, jakmile celkové plnění přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH. Ale v jakém pořadí? Nebo lze zveřejnit vše najednou?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 9. 2020

Je to trochu jinak: pro kumulaci hodnoty plnění na základě smluv s jedním dodavatelem by muselo jít o „tentýž předmět smlouvy“. To není dáno tím, že jde o stejnou věc nebo službu, ale tím, zda jde o plnění, které je přirozeně nedělitelné. Z druhé strany řečeno – pokud jde o přirozeně dělitelná plnění, i když předmětem jsou druhově stejné věci nebo služby, pak nejde o týž předmět smlouvy. Je to poměrně obtížné pro rozlišení, nicméně podle mně každý dost dobře ví, zda jde o „jednu věc“, anebo si na to jen hraje, aby se vyhnul zveřejnění. Příklad: nakupování papírů do kopírky od stejného papírnictví postupně tak jak docházejí, není tentýž předmět smlouvy. Jde o přirozeně členitelné plnění. Nekumuluji. Vydláždění chodníku od stejné firmy v jedné ulici a v jiné ulici, nebo naplánované jeden kus na jaro a druhý kus na podzim (s ohledem na skutečné procesy ve financování) nejsou tímtéž předmětem plnění. Jde o přirozeně členitelné plnění. Nekumuluji. Naopak dodatek uzavřený v době plnění smlouvy o dláždění chodníku, že se vydláždí ještě o navazující kus víc, to už není přirozeně členitelné plnění a jde o kumulaci.

Vím, že to vypadá gumově, ale lepší to nebude. Je to jádro bažiny zákona o registru smluv.

Co se týče pořadí, je třeba zveřejnit dodatek, jímž se překračuje hranice 50 000 Kč. K němu jako přílohu i předchozí kumulovanou smlouvu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy