katastrální úřad

Luděk

30. 10. 2015 | Počet zhlédnutí: 1094 | Počet komentářů: 1

Mám právo na informaci, na základě čeho byl zakreslen do katastru dům, na který není vydáno ani stavení povolení ani kolaudační rozhodnutí, je tedy "oficiálně" černou stavbou a přesto je již v katastru zakreslen? Na katastru mi bylo pouze telefonicky sděleno, že tam je zakreslen, tak že k tomu nějaké povolení být muselo, ale to vím stoprocentně, že nebylo, protože se jedná o dům souseda, který se nyní pokouší legalizovat.

Problematika je mnohem širší, je možné případně využít vašich poradenských služeb v oblasti stavebních řízení a povolování jímek atd?

 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 10. 2015

Jako žadatel máte právo na veškeré informace, které má povinný subjekt k dispozici a které nespadají pod některou z výjimek v InfZ. Podle § 30 odst. 1 zákona č. 256/2013, o o katastru nemovitostí, je k zápisu nové budovy potřeba doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán. Je-li budova zapsána, katastrální úřad musí mít tyto listiny (informace) k dispozici. Pokud úřadu v poskytnutí informací nebrání žádné ustanovení InfZ ani zvláštního zákona, má povinnost Vám je poskytnout (příp. poskytnout v anonymizované podobě, vyžaduje-li to zákon).

Tím ovšem nelze vyloučit, že zápis byl proveden bez návrhu anebo na základě rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci (§ 31 písm. b)). I takovou informaci by však měl povinný subjekt poskytnout.

Můžete tak například požádat o přehled všech dokumentů, které byly při vkladu do KN katastrálnímu úřadu k disposici, resp. které k dané nemovitosti má KÚ k disposici k datu podání žádosti. Podle toho budete vědět, jak dále postupovat při "detektivní" práci, kdy chcete zjistit "jak je to možné". Některé si pak můžete vyžádat, KÚ je musí poskytnout, samozřejmě po vyloučení chráněných informací, jako jsou například chráněné osobní údaje (např. ty, které se v KN nezveřejňují a slouží jen pro správní řízení).

Naše poradna se zabývá právem na informace a otevřeností veřejné správy, pro bližší informace k oblasti stavebního řízení je třeba se obránit jinam.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy