Je možné z hlediska ochrany osobních údajů zaslat kopii rozhodnutí, případně pouze sdělit...

LukášK

21. 5. 2012 | Počet zhlédnutí: 1321 | Počet komentářů: 1

Je možné z hlediska ochrany osobních údajů zaslat kopii rozhodnutí, případně pouze sdělit výsledek přestupkového řízení osobě, která není účastníkem tohoto řízení, ale pouze je jeho oznamovatelem? Tato osoba dala podnět k přestupkovému jednání, včetně všech osobních údajů podezřelé osoby (jméno, dat. narození, bydliště). Nyní žádá dle zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení výsledku řízení a zaslání kopie rozhodnutí. Pouhé začernění osobních údajů by bylo je formální, neboť žadatel osobní údaje již zná a žádá informace z konkrétního řízení. Dle úpravy správního řádu a zákona o přestupcích je přestupkové řízení neveřejné. Nahlížet do spisu a pořizovat si kopie smí jen účastníci, popř. další osoby po prokázání právního zájmu. Je možné za této situace na zákl. žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. třeba jen sdělit výsledek řízení?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 8. 2014

Podle Infozákona lze na základě žádosti poskytnout žadateli kopii rozhodnutí, případně sdělit výsledek přestupkového řízení. Tedy i osobě, která není účastníkem tohoto řízení, ale pouze je jeho oznamovatelem.
Jak potvrzuje rozsudek NSS 7 As 64/2013, je pouze třeba, aby byly anonymizovány osobní údaje.
Domnívám se, že skutečnost, že žadatel již sám identifikoval přestupce, neznamená, že mu může povinný subjekt poskytnout rozhodnutí včetně osobních údajů. To, že je žadatel sdělil, totiž nepředstavuje oprávněné zveřejnění. Jiný důvod, který by umožnil tyto údaje poskytnout, není.

Též upozorňuji, že není pravdou, že "Dle úpravy správního řádu a zákona o přestupcích je přestupkové řízení neveřejné." Tyto předpisy nic takového neobsahují.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy