Odepření informací o vyjádření obce jako účastníka stavebního řízení

Bohumil Slaný

24. 8. 2023 | Počet zhlédnutí: 228 | Počet komentářů: 1

Dle 106 je obec účastníkem řízení dle stavebního zákona a správního řádu. Mám jako občan právo dostat podklady, které obec zpracovala jako účastník řízení. Viz příloha tohoto dotazu.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

27. 8. 2023

Obec je povinna poskytnout všechny informace, které má, ať už z jakéhokoliv důvodu. Výjimkou jsou pouze takové informace, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a to výslovně.

Například dokumentace soukromé stavby je chráněna například předpisy chránícími soukromí. Specificky je také chráněna ustanovením § 168 odst. 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.).

Není tedy pravdou, že „se 106 vztahuje pouze na podklady vydávané obcí, nikoliv na podklady vzniklé v rámci správních řízení dle SŘ a SZ. Vše je v rámci „utajení“ soukromého vlastnictví „tajné“ a přístupné jen a pouze pro účastníky řízení.“, jak vám prý bylo sděleno.

Nejlepší postup je požádat o informace v rozsahu, potřebném pro zodpovězení otázky, kterou řešíte, a vyčkat na reakci úřadu. Při formulaci dotazu je vhodné vyžádat také přehled (názvů) dokumentů (tedy i těch, které třeba budou odepřeny), které představují ony uváděné „podklady“.

Pokud odepření části takto požadovaných informací se bude opírat o nesmyslné argumenty typu „106 se nevztahuje na správní řízení“, pak bude nutno podat odvolání a proti nesprávnému odepření informací se bránit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy