Je 31 minut na MPO mimořádně rozsahlé vyhledávání?

Petr Firbas

30. 12. 2019 | Počet zhlédnutí: 240 | Počet komentářů: 1

Dovolil bych se zeptat, zda nemáte rozsudek, s kterým mne teď překvapilo Ministerstvo dopravy, které napsalo:

"I přesto, že k otázce, od kdy je již možné vyhledávání informací považovat za mimořádně rozsáhlé, chybí zákonná definice, je možné odkázat např. na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2008, č. j. 5 Ca 353/2006-50, z jehož závěrů lze dovodit, že činnost související s vyhledáváním informací na základě žádosti dle InfZ přesahující 30 minut již lze s ohledem na dobu jejího trvání považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.  "

Tento prastarý rozsudek není zveřejněn. Rád bych se též zeptal, zda existuje k dnešnímu dni nějaký jiný rozsudek, který se k tomu, co se považuje za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, vyjadřuje nějak rozumněji. Mám pocit, že někde bylo něco o 2+  hodinách.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

31. 12. 2019

 

Dávný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2008, č. j. 5 Ca 353/2006-50 vám zasílám.

Z četby příslušné pasáže je zcela zřejmé, že jde o úplně jiný kontext a i úplně jinak postavenou úvahu. MD tedy tuto pasáž rozsudku zjevně manipulativně zneužilo k protiprávnímu odstrašování žadatele. Je nepřijatelné, aby v podmínkách ministerstva dopravy bylo mimořádně rozsáhlým vyhledáváním již 30 minut.

K obdobné otázce se vyjádřil například rozsudek 5 As 35/2016 – 25, který uvádí například:

„Při posuzování požadavku na úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání je třeba přihlédnout rovněž k povaze požadovaných informací a poměrům povinného subjektu. Povinným subjektem je v dané věci Úřad městské části Praha 13, tedy správní orgán s dostatečným materiálním a personálním vybavením a zabezpečením. Dle Nejvyššího správního soudu nelze v poměrech žalovaného a s ohledem na povahu a množství požadovaných informací dobu dvou hodin považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. A pokud jde o povahu informací - stěžovatel požadoval zcela konkrétní a přesně vymezené informace vztahující se k volbám konaným méně než 1 rok před podáním žádosti o informace (s výjimkou otázky č. 1, kterou se stěžovatel ptal na aktuální počet členů zastupitelstva).“

Podobně lze z hlediska rozsahu informací (též ve vztahu k povaze povinného subjektu) aplikovat závěry civilního soudu, který řešil úhradu nákladů resp. jejich zpětné vrácení městským úřadem Šlapanice jako bezdůvodné obohacení v rozsudku 29 C 55/2011:

„Dle názoru soudu vyhledání a pořízení fotokopie dokumentů v celkovém rozsahu 65 stran, s přihlédnutím ke skutečnosti že, požadovaných dokumentů bylo celkem 6, byly v žádosti zcela jednoznačně identifikované, není možné považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy