Jak to je se zveřejněním odpovědi dle z.106/1999 Sb., když žadatel je zastupitel a odpověď...

Marcela

25. 3. 2014 | Počet zhlédnutí: 1290 | Počet komentářů: 1

Jak to je se zveřejněním odpovědi dle z.106/1999 Sb., když žadatel je zastupitel a odpověď mu je zaslaná na server FTP pro zastupitele? Jsem toho názoru, že odpověď by měla být zveřejněna také na úřední desce.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 4. 2014

Povinnost podle § 5 odst. 3 InfZ zveřejnit každou na žádost poskytnutou informaci platí bez ohledu na formu poskytnutí. Povinný subjekt by i v tomto případě měl informaci zveřejnit na webu.

Pokud byla část informace poskytnuta žadateli na základě toho, že je členem zastupitelstva, ale jinému žadateli dle InfZ by nemohla být poskytnuta, pak se má zveřejnit po odstranění těchto údajů (např. osobní údaje, ke kterým má zastupitel přístup, ale jiné osoby nikoliv).

Zveřejnění se neprovádí na úřední desce,  ale na webu.

Vynutitelnost je nízká, lze pouze podat žádost informaci, kde (na jaké webové adrese) byla v daném případě splněna povinnost poskytnutou informaci zveřejnit. Povinnému subjektu se možná nebude chtít sdělit, že nikde.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy