interní předpisy - § 11 odst. 1 písm.a) Infozákona

Květa Řežábová

25. 10. 2015 | Počet zhlédnutí: 1106 | Počet komentářů: 1

Vedoucí zaměstnankyně organizace zřizované krajem po odvolání z funkce odešla do jiné organizace v jiné sféře stejného zřizovatele na podobnou funkci a je důvodné podezření (neoficielně 100% jistota), že texty zásadních vnitřních předpisů původního zaměstnavatele, jichž ovšem sama nebyla ani zčásti autorem (vyhotoveny externě na dohodu mimo prac. poměr), zkopírovala a doslovně použila k jejich novému vydání po zrušení předpisů původních.

Má původní zaměstnavatel nějakou možnost - vzhledem ke znění § 11 zák. 106/99 Sb.- vyžádat od nového zaměstnavatele nebo prostřednictvím zřizovatele kopie těch vnitřních předpisů, které byly okopírovány, event. původní předpisy, aby bylo možno zneužití vnitřních předpisů původního zaměstnavatele dokázat?

Může rovněž požadovat informaci o platu bývalého zaměstnance u zaměstnavatele nového?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

8. 11. 2015

Vnitřní předpisy mají povahu úředního díla, nevztahuje se tedy na ně žádní autorskoprávní ochrana. Nelze hovořit o zneužití.

Každý si může podle Infozákona vyžádat jakékoliv vnitřní předpisy povinného subjektu. Odepřeny budou oprávněně jen ty (případně jejich části), které splňují zároveň tyto dvě podmínky:

a) žádným způsobem se nevztahují navenek povinného subjektu, neovlivňují postupy vůči třetím osobám (např. žadatelům, účastníkům řízení apod.),

b) jejich poskytnutí by mohlo ohrozit nějaký právem chráněný zájem, například ostrahu objektu nebo zabezpečení počítačové sítě.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy