Audiozáznam z jednání TA ČR

Jan Maršálek

12. 4. 2021 | Počet zhlédnutí: 24 | Počet komentářů: 1

Jsem neúspěšným žadatelem o výzkumný grant u Technologické agentury ČR, přičemž se z dosud poskytnutých informací dovídám, že má žádost byla velmi vysoko hodnocena oponenty projektu i jeho zpravodajem, narazila však u tzv. Kolegia odborníků, které ji srazilo pod hranici přijetí. Namísto povinného "zdůvodnění", proč se tak zásadním způsobem odchýlilo od posuzovatelů i zpravodaje, přitom KO pouze v jednom odstavci uvádí, v čem všem je návrh nedostatečný (přičemž přímo protřečí oponentům i zpravodaji). Nyní se domáhám záznamu z jednání Kolegia odborníků, to je však podle Řádu TAČR neveřejné. TAČRem mi zatím bylo řečeno, že zápis již není pořizován, třebaže na webu dostupný Řád tuto povinnost ukládá. Jakýsi nový Řád, který je dostupný pouze na google.docs (nikoli na stránkách TAČR), skutečně tuto povinnost zápisu ruší, současně však zavádí povinnost audiozáznamu, což mi mimochodem TAČR ve své odpovědi taktně zamlčel. Má otázka je následující: Je povinností TAČR takový audiozáznam na vyžádání poskytnout?

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 4. 2021

TAČR je povinným subjektem a proto je povinna poskytovat v zásadě veškeré informace, které „má“. Výjimka by musela být přímo a výslovně stanovena zákonem. V případě informace v podobě audiozáznamu z jednání „kolegia odborníků“ takovou výjimku neznám. Nemůže jít ani o ochranu „projevu osobní povahy“, neboť jednání v KO je činností veřejnou a nepožívá ochrany soukromých projevů.

O audiozáznam, pokud je tedy ověřeno, že v daném případě již nebyl pořízen záznam, samozřejmě lze požádat a TAČR je povinna jej poskytnout. Pokud takovou žádost odmítne, bude třeba podat odvolání a domáhat se nápravy u nadřízeného orgánu, případně u soudu.

Otázky nekvality transparentního zachycení rozhodovacích procesů (zrušení zápisu) bohužel nelze řešit podle Infozákona, jde o úroveň kultury dané organizace.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy