anonymizace smlouvy pro registr smluv

Andrea Nová

18. 2. 2021 | Počet zhlédnutí: 463 | Počet komentářů: 1

Nejsme si jisti, zda je třeba anonymizovat ve smlouvě určené ke zveřejnění v registru smluv jména předsedy představenstva akciové společností a jména členů představenstva?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

18. 2. 2021

Pokud jde o veřejně vlastněnou akciovou společnost – povinný subjekt (§ 2/1/n zákona o registru smluv), pak na uvedené osoby lze hledět jako na „funkcionáře nebo zaměstnance veřejné správy“ (§ 8a odst. 2 InfZ), a lze je ve zveřejněné smlouvě ponechat. Pokud jde o soukromou společnost, je třeba zvážit míru zásahu do soukromí těchto osob v rovnováze s jejich významem pro účel zákona, jímž je transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. V zásadě bych řekl, že pokud jde o významnou a.s., významného příjemce veřejných prostředků, lze ponechat ve zveřejněné smlouvě nejvyššího představitele, jednajícího za a.s. v této smlouvě. U ostatních – dalších členů představenstva, bych raději anonymizoval, a to i s ohledem na v čase postupně rostoucí důvody pro uplatnění práva být zapomenut (čl. 17 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy