1. Je úřad-povinný subjekt povinen poskytnout mi informaci o nabídkových cenách uchazečů o...

pop5go

12. 12. 2013 | Počet zhlédnutí: 1484 | Počet komentářů: 1

1. Je úřad-povinný subjekt povinen poskytnout mi informaci o nabídkových cenách uchazečů o veřejnou zakázku? 
V režimu zákona o veřejných zakázkách je institut zveřejňování nabídkových cen při otevírání obálek. V tomto případě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy neproběhlo veřejné otevírání obálek. 

2. A je úřad povinen poskytnout žadateli dle 106/1999 na žádost i obsah nabídek? 
Dle názoru gestora zákona o veřejných zakázkách MMR, je zákon o veřejných zakázkách speciální zákonu 106/1999 a ten se tedy nevztahuje na poskytování informací o veřejných zakázkách... 
Je tento názor relevantní? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

31. 12. 2013

ad 1. 
Ano, úřad je povinen poskytnout vám informaci o nabídkových cenách uchazečů o veřejnou zakázku. Tato informace nebude moci být chráněna jako obchodní tajemství, protože se na ni vztahuje ust. § 9 odst. 2 InfZ.:

Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

Podstatné je slovo "se týká", které je nutno vykládat tak, že jde i volnější vztah. V tomto případě se týká veřejných prostředků i tehdy,když nabídka nezvítězila, avšak její výše je potřebná pro posouzení toho, zda byla vybrána nabídka s nižší nebo vyšší nabídkovou cenou. 
Totéž plyne z dostupné judikatury k otázce obchodního tajemství, které je realtivní a vždy ustupuje tam, kde je potřebná veřejná kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Tu nelze přirozeně uskutečnit jinak, než srovnáním různých nabídek. 

Totéž plyne i z nedávného rozsudku NSS 10 As 59/2014 - 46, který k otázce výběrového řízení (mimo zákon o veřejných zakázkách) uvádí:

Tím,  že  se  soutěžitelé  rozhodli  dotyčného  výběrového  řízení účastnit, byli současně nuceni respektovat jak uvedené požadavky zadavatele, tak také požadavky kladené  na  toto  výběrové  řízení  právním  řádem  (výběrové  řízení  nelze  vést  contra  legem), z nichž nejdůležitějším je v kontextu projednávané věci právě požadavek transparentnosti a s ní související  možnost  veřejné  kontroly.  Podáním  nabídek  tudíž  vyjádřili  svou  vůli  se  režimu veřejného výběrového řízení podrobit. 

ad 2. 
Názor MMR je irelevantní a je zcela nesprávný. ZVZ v žádném případě není zvláštním předpisem k InfZ. Ani žádné jeho ustanovení nijak neomezuje přístup k informacím dle InfZ. 

Obsah nabídek je zadavatel povinen poskytnout. Uchazeč měl za povinnost vyznačit v nabídce, co v ní považuje za své obchodní tajemství. Pokud je pak podána žádost, zadavatel je povinen posoudit, co z vyznačeného obsahu skutečně představuje obchodní tajemství (nemusí uchazeči vše "zbaštit", obchodní tajemství musí kumulativně splnit pět kritérií, vyjádřených v § 17 obchodního zákoníku resp. v § 504 nového Občasnkého zákoníku), a poté žadateli nabídku poskytnout po znečitelnění částí, které jsou oprávněně uchazečem označeny za obchodní tajemství. 

Postup: 
Pokud úřad nebo MMR odmítá poskytnout uvedené informace, je třeba proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy