Zápisy z představenstva městské a. s.

Jakub

26. 9. 2016 | Počet zhlédnutí: 1821 | Počet komentářů: 1

Jako zástupce České pirátské strany jsem členem představenstva Dopravního podniku města Olomouce. Vzhledem k tomu, že Česká Pirátská strana velmi prosazuje transparenci, jsem se rozhodl uveřejňovat zápisy ze zasedání představenstva na fóru naší strany.

U každého zápisu jsem samozřejmě kontroloval, jestli neobsahuje osobní údaje nebo obchodní tajemství. Nikdy jsem tak neshledal.

Na minulém zasedání se nicméně tato věc řešila a byl odhlasován návrh na mé odvolání. Resp. návrh na to, aby byl dán podnět Radě města Olomouce k mému odvolání z funkce člena představenstva.

Domnívám se, že jsem nic špatného neudělal a rád bych se proti této situaci bránil. Bylo by tedy možné získat od Vaší kanceláře posudek k této situaci? Mohli byste mi poradit jak postupovat dále? Návrh na mé odvolání dosud nebyl Radě předložen.

Také by mě případně zajímalo, zda li by bylo možné požádat vás o vytvoření právnického posudku? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

1. 10. 2016

Odpověď není jednoduchá.

V souhrnu a zjednodušeně lze říci, že se v této situaci střetávají různé právní aspekty a různá i ústavně garantovaná práva. Na jedné straně ochrana vlastnického práva a majetku (čl. 11 Listiny) se zde projevuje v závazku loajality a péče řádného hospodáře u člena orgánu společnosti, na druhé straně velmi silně působí jednak to, že Dopravní podnik města Olomouce a.s. je veřejnou institucí podle zákona o svobodném přístupu k informacím a je tedy povinen poskytovat velkou část informací, jednak to, že podle čl. 17 Listiny právo šířit informace lze omezit pouze zákonem, a takové zákonné úpravy chrání právě jen obchodní tajemství, případně některé jeho přesahy, ale jen tehdy, pokud jejich zveřejnění způsobuje škodu. Dále silně působí skutečnost, že DPMO a.s. nepůsobí v konkurenčním prostředí, což významně omezuje jednak rozsah obchodního tajemství, jednak myslitelné škody, způsobené zveřejněním informací. Ve věci loajality by v testu proporcionality podle mého soudu mělo převážit (v konkrétním případě 100% vlastněné městské společnosti mimo konkurenční prostředí) právo na informace a jejich šíření – to je konec konců také důvodem, že v orgánech společnosti jsou zástupci politických stran v zastupitelstvu.

Zveřejňuje-li tedy člen představenstva obchodní veřejné instituce určité informace z jednání představenstva, a pokud je správně posoudil a nezveřejnil nic, co by podléhalo zákony upravené ochraně, pak jeho postup podle mého názoru nelze kvalifikovat jako porušení loajality anebo péče řádného hospodáře. Činí to, co by mohla činit společnost sama.

Celá věc je však zřetelně na hraně a právní výklady mohou být různé. Zveřejňovat celé zápisy je vskutku neobvyklé, je otázka, zda by nestačilo jen určité stručnější informování.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy