Zápis z místního šetření

Tomáš Moláček

30. 9. 2009 | Počet zhlédnutí: 1269 | Počet komentářů: 1

Požádal jsem povinný subjekt o informaci, a to fotokopii „zápisu z místního šetření“. Povinným subjektem je obec a místní šetření se konalo na území obce v rámci jiného správního řízení, které vede pozemkový úřad. Povinný subjekt (obec) vydala rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti o informaci (důvod – zákon o obcích ukládá zveřejňovat usnesení rady, nikoliv podklady na základě kterých bylo rozhodováno). 
Odvolací orgán na základě mého odvolání rozhodnutí povinného subjektu zrušil s tím, že ze spisu není zřejmé, zda požadovaná informace spadá do působnosti povinného subjektu, neboť není zřejmé, kdo byl svolavatelem místního šetření či zda uvedený úkon prováděl pozemkový úřad nebo povinný subjekt, či zástupce povinného subjektu byl pouze přítomen jako účastník. V takovém případě dle názoru odvolacího orgánu požadovaná informace nespadá do působnosti povinného subjektu a je zde tedy důvod k odložení mé žádosti o informaci. 
Namítám, že není důležité, kdo místní šetření svolal a z jakého důvodu, tedy kdo a za jakým účelem vede správní řízení. Domnívám se, že pokud povinný subjekt byl přítomen, podepsal protokol (zápis) z místního šetření, navíc tento protokol jistě dostal v kopii jako doklad o proběhlém místním šetření, navíc z tohoto protokolu pravděpodobně vyplývají do budoucna nějaké povinnosti pro povinný subjekt, např. vydat pozemky restituentům, nelze hovořit o „nepůsobnosti“ povinného subjektu. Dle mého názoru jsou to zcela jasné důkazy o tom, že místní šetření se týkalo zcela jednoznačně působnosti obce – povinného subjektu. Pokud by obec měla v budoucnu vydávat pozemky ze svého majetku restituentům, nemůže skrývat dokumenty, na jejichž vytvoření se podílela (podpis na zápisu z místního šetření) a které byly možná podkladem pro vydávání pozemků z majetku obce. 
Já je Váš názor?

administrator

7. 10. 2009

Informační povinnost dopadá na všechny informace, které se vztahují k působnosti povinného subjektu. tento pojem se vykládá tak, že jde o všechny informace tak, jak v okamžiku žádosti na úřadě "leží" či by měly "ležet". 

Otázka svolavatele šetření či věcné kompetence k takovému šetření je z hlediska přístupu k informacím zcela nepodstatná. Odvolací orgán tedy pravděpodobně postupoval chybně. Bez znalosti konkrétních podání a sdělení však nelze přesně posoudit.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy