žádost o počty průkazů ZTP ve městě a městských obvodech

Romana

24. 11. 2018 | Počet zhlédnutí: 221 | Počet komentářů: 1

Žádala jsem  Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ostravě o informaci

1) počet osob, které jsou držitelem průkazu ZTP ve statutárním městě Ostrava jako celku

2) počet osob, které jsou držitelem průkazu ZTP/P ve statutárním městě Ostrava jako celku

3) počet osob, které jsou držitelem průkazu ZTP v městském obvodu Ostrava-Jih

4) počet osob, které jsou držitelem průkazu ZTP/P v městském obvodu Ostrava-Jih   

Povinný subjekt žádost prošetřil a vyhodnotil, že žádosti o poskytnutí informace ad1), ad2), ad3) a ad4) spadají do režimu ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, dle kterého povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.   Poskytnutí informací by však tak, jak jsou požadovány, znamenalo vytváření nových informací. Povinný subjekt nevede ve svých informačních systémech údaje požadované ad1), ad2), ad3) a ad4), nedisponuje jimi, takové informace nelze jednoduchou operací zjistit, nemá je. Vytvoření takové informace by tedy nebylo pouze jednoduchou operací, ale znamenalo by manuální třídění a sčítání dat. Taková činnost již pak přesahuje rámec povinností povinného subjektu, když povinný subjekt by takovou informaci byl schopen vytvořit pouze za vynaložení mimořádně vysokého, časově, personálně i finančně nepřiměřeného úsilí.   

CSSZ však disponuje rocenkami, kde tyto informace uvádí, počty vsak nejsou rozdeleny na obvody města. Jak mám nyní postupovat dále? Termín pro odvolání jsem bohužel prošvihla.

Daniel Burda

1. 12. 2018

Odůvodnění, s nímž byla žádost odmítnuta, vypadá důvěryhodně, je možné, že takt souhrnná data ÚP neeviduje. Ve vašem či jejich sdělení je však rozpor – uvádíte, že v ročence nejsou uvedena za obvody města, z čehož by plynulo, že za celé město uvedena jsou. Pak by bylo třeba poskytnout informace ad1).

Další postup, zejména po uplynutí lhůty pro opravné prostředky, a pokud se s výsledkem nechcete smířit, znamená (jako obvykle v získávání informací) trochu detektivního úsilí: nejprve se v problematice více zorientovat, zjistit si, jak se tyto průkazy vydávají, zda a kdo a jak je eviduje, existují-li již nějaké průzkumy na toto téma a jak získávaly údaje. Pak podat již zorientovanou průzkumnou žádost buď k ÚP nebo jiným orgánům, které by tyto údaje mohly mít (např. Český statistický úřad?), a tázat se zprvu jen nato, zda a případně jak jsou takové údaje u dotázaných povinných subjektů shromažďovány, ukládány a zda a jak umožňují nějaké snadné, zejména automatizované vyhledávání, seřazení, generování souhrnného statistického údaje. Podle výsledku takové průzkumné žádosti (i její část může být odmítnuta pro podobný důvod neexistence požadované informace, proto je vhodné formulovat žádost chytře) pak teprve podat konkrétní žádost o údaje.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy