nahlédnutí do elektronických dokumentů a možnost získat jejich kopie

Anna Janechová

26. 6. 2019 | Počet zhlédnutí: 78 | Počet komentářů: 1

Byla jsem účastna dle mé žádosti nahlédnout do evidence knihy jízd formou listování a vyhledávání konkr.dat o soukromé jízdě starostky - byl pouze záznam v notebooku starostky, neumožněno si záznamy jízd fotit, pořizovat výpisy, že na to nemám právo? Písemná podoba z ručních jízd mi nebyla umožněna. A v záznamech za 8 let nebyla ani jedna soukromá jízda, že všechny jízdy /pouze dny, nikoliv časy a účel-je kontrola vesnic/.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

29. 6. 2019

Pokud kniha jízda existuje jen elektronicky, je jistě možné poskytnout ji nahlédnutím, zejména při velkém rozsahu informací, který by bylo obtížné převádět do listinné podoby (tisknout).

Zároveň však musí informace být poskytnuta způsobem, který žadatel žádá, pokud to nevyvolává nepřiměřenou zátěž. Takovým způsobem může být okopírování do elektronického souboru (např. okopírování obsahu a vložení do wordového souboru), vytvoření print screen (snímek obrazovky) a poskytnutí na nosič (flash disk) žadatelky nebo zaslání elektronickou poštou. To vše jsou písemné formy poskytnutí.

Stejně tak má žadatel právo v rámci nahlížení si na svoje zařízení pořídit kopii (snímek) nahlížených informací, například vyfotit vlastním telefonem.

Pokud byly tyto formy poskytnutí odepřeny, je třeba se proti tomu bránit. Pokud šlo jen o ústní žádost, podanou při nahlížení, pak je správným postupem podání písemné žádosti. Pokud byl požadavek na uvedené formy poskytnutí obsažen v písemné žádosti, je třeba podat stížnost proti částečnému neposkytnutí informace.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy