nahlédnutí do dokumentů, dotaz na úhradu

Anna Janechová

11. 3. 2019 | Počet zhlédnutí: 286 | Počet komentářů: 1

Když mi nejsou poskytovány informace dle zák. č. 106 písemně, chci tedy nahlédnout do různých dokladů, spisů, např. do knihy jízd vozidel v majetku obce , dle sdělení na veř.zas.ZO místostarosta na dotaz sdělil, že do knihy jízd může nahlédnout jen celní správa? Vím z hledání  na stránkách jiných obcí, že to lze i z žádosti občana. Dále zda mohu nahlédnout do prac.smluv pracovníků obce mimo úřad - děln.profese na prac.poměr.Dále zda mohu nahlédnout do výpočtu měsíční mzdy starostky, kdy je z mé strany podezření  , že nemá z důvodu používání služ.vozidla k soukr.jízdě navýšenou hrubou mzdu o 1 %  z kupní ceny vozu a z toho pak odvedena daň. Při mé pís.žádosti v loń.roce, jak jsou evidovány služ. a soukr.jízdy služ. vozyidly jsem odpověď neobdržela žádnou, pouze kopie Směrnice o cest.náhradách prac.cest, což jsem vůbec nepožadovala, protože to je na web.stránkách obce a jeětě jsem za to zaplatila. 

Jakou formou se žádá o nahlédnutí, písemně? Do kdy mi dají z obce vědět, kdy se mám dostavit? 

Dále se chci zeptat na požadovanou úhradu za poskytnutí informace, na web.stránkách obce  jsem v Sazebníku nenašla informaci hod.sazby za mimoř.vyhledávání informací - platila jsem 11 hodin po 390,-, bylo pouze sděleno, že se to bude počítat podle loňských mezd úřadníků. Jenže ten Sazebník nebyl nikdy doplněn o tuto informaci,celých 8 let, až koncem roku 2018 byla teprve zveřejněna informace, že hod.sazba byla schválena dne 28.12.2018 na tento rok a ciní 390,- Kč, tedy taková, jakou mi účtovali v červenci 2018. Ani mi tenkrát nebylo zodpovězeno, z čeho se tato částka skládá. 

Mohu se zpětně bránit této výši úhrady, resp. částce za 1 hodinu, která nebyla předtím zveřejněna a nemohla jsem si orientačně spočítat, kolik budu platit? Již jsem zaplatila za dvoje informace cca 9.000,-Kč? Třetí dotaz, kdy jsem měla dostat odpověď na nařízení KÚ do 15 dní, bylo teprve 15. den odesláno oznámení na výši úhrady, informace o jedné zakázce hledali 5!  hodin a chtějí 2.125,-Kč. Zaplatila jsem minulý týden v úterý, dodnes nemám informace.

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 3. 2019

1) Kniha jízd je běžný typ informace, o který může požádat každý podle zákona č. 106/1999 Sb. (Infozákon). Musí mu být poskytnuta, výjimku mohou představovat pouze výjimečně – pokud by byly obsaženy – soukromé informace. Jelikož ale jde o použití pracovních prostředků, neleze si příliš soukromé informace v knize jízd představit.

2) Pracovní smlouvy jsou také běžně požadovatelné informace. V nich lze pouze předpokládat anonymizaci podle okolností – buď identifikace pracovníka, anebo naopak těch údaj, které by nejspíše u těchto profesí nebylo možno kvůli ochraně osobních údajů poskytnout, jako je výše platu.

3) Do výpočtu měsíční mzdy starostky nahlédnout samozřejmě je možno nahlédnout, Infozákona výslovně formu nahlédnutí uvádí jako jednu z forem poskytnutí informace. Nejde o chráněnou informaci. Výpočet platu starostky by však pokud vím neměl zahrnovat používání služ. vozidla. Výpočet je stanoven zákonem a řídí se pouze počtem občanů obce. Benefity jako je užívání služebního auta není součástí platu.

4) Pokud jste při pís. žádosti v loň.roce, jak jsou evidovány služ. a soukr. jízdy služ. vozidly odpověď neobdržela žádnou, pouze kopie Směrnice o cest. náhradách prac. cest, což jste vůbec nepožadovala, protože to je na web. stránkách obce a ještě jsem za to zaplatila, pak bylo nutno ve lhůtě 30 dnů po vypršení lhůty pro vyřízení žádosti podat stížnost. Neoprávněně vyžádanou a uhrazenou úhradu nákladů lze zpětně požadovat cestou civilní žaloby k vydání bezdůvodného obohacení.

5) Požadavek na nahlédnutí je běžnou žádostí, kterou lze podat jak ústně, ta písemně. Ve střetových situacích je vždy vhodné podat žádost písemně. Žadatel má právo zvolit formu poskytnutí (zde nahlédnutí), pokud tomu nebrání ochrana některých informací (např. nemožnost při nahlédnutí zakrýt jiné, chráněné informace), musí povinný subjekt vyhovět žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. Dát vědět kdy se lze dostavit je nutno co nejdříve je to možné, nejpozději však do 15 dnů od podání žádosti.

6) Pokud obec ke dni podání žádosti nemá zveřejněný sazebník úhrad anebo v něm není zveřejněn požadavek na úhradu mimořádně rozsáhlého vyhledávání, nemá obec nárok tuto úhradu vyžadovat. Sazba 390.- Kč za hodinu mi přijde jako nepřiměřeně vysoká. Obecná promlčecí lhůta podle § 629 Občanského zákoníku je 3 roky, lze tedy mít za to, že neoprávněně vyžádanou úhradu můžete požadovat vrátit do 3 let od jejího vyžádání resp. zaplacení.

7) Při důvodných pochybnostech o výši požadované úhrady je třeba podat stížnost, kterou přezkoumá nadřízený orgán. Ve stížnosti je nutno uvést důvod, proč je požadovaná výše asi nesprávná. Vyhledání informací o jedné zakázce v délce 5 hodin vypadá nedůvěryhodně.

8) Po úhradě nákladů má povinný subjekt ještě 15 dní na to, aby informaci poskytl.

Anna Janechová

  • 31. 3. 2019
  • Janechova

Dobrý den, dne 19.3.2019 jste mi na dotaz, zda obec má právo požadovat úhradu za poskytnutí informací, když nebyla  zveřejněna v Sazebníku částka za vyhledávání informací - hodinová sazba za mimoř.vyhledávání, odpověděl, že máte za to, že to obec nemůže požadovat. Z jiné právní poradny na stejný dotaz bylo právničkou odpovězeno, že za poskytnutí informací se požaduje ze strany obce úhrada za mimoř.vyhledávání oprávněně, nebyla reakce, že když to nebylo v Sazebníku zveřejněno, že bych tedy mohla požadovat vrácení úhrady.Kde je tedy pravda, když to budu požadovat vrátit, jak obec zareaguje? A jistě mi to zamítne.Děkuji, Janechová

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy