Městská společnost - dokumenty ze státní kontroly

Štěpán Tračík

11. 12. 2017 | Počet zhlédnutí: 525 | Počet komentářů: 1

Je možné žádat městskou společnost popř. samotnou městskou radu o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. z ukončeného šetření prováděného Státním úřadem inspekce práce? Údajně měla proběhnout kontrola s výsledkem řady závažných pochybení ze strany vedení nejmenované městské společnosti (tj. společnosti zřízené městem). Z důvodu zjištěných pochybení SUIP dokonce zahájil správní řízení a nejspíše ho také již ukončil.

Má občan možnost dostat se k výsledkům kontroly, případně také k vydanému rozhodnutí SUIP? Obáváme se, že se město bude snažit věc zamést pod koberec. Rádi bychom si danou věc jako občané ohlídali.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

17. 12. 2017

Na všechny popisované informace má každý právo a může je získat žádostí podle uvedeného Infozákona. Z výsledků kontroly by případně mohl povinný subjekt jen výjimečně odepřít (v zásadě začernit v textu) některé údaje, pokud by se vyskytovaly, především osobní údaje konkrétních fyzických osob (kontrolní závěry je mohou jmenovitě uvádět). Zcela výjimečně by bylo lze si představit i nějaký omezený okruh obchodního tajemství, například týkající se cenové politiky. Jinak Infozákon žádné další důvody odepření informací v takto popsaném případě v zásadě neumožňuje. O výsledek kontroly lze požádat i SUIP, jimi poskytnutá informace však bude omezenější, protože jako kontrolní orgán neposkytují ty informace, které přímo zjistili „na místě“. Kontrolní orgán poskytuje jen výsledky, ke kterým dospěl. Ovšem pokud požádáte přímo kontrolovaný subjekt, který je povinným subjektem (zde městská společnost), ten musí poskytnout v zásadě vše (s výše uvedenými výjimkami).

Požádat lze i radu města, resp. správně město, pokud toto uvedené informace a dokumenty skutečně má. I to bude poskytovat v zásadě vše, s uvedenými výjimkami.

Je tedy třeba podat žádost, dobře v ní specifikovat, jaké informace (případně dokumenty) se požadují. Pokud nebude žádost ve lhůtě 15 dnů vyřízena nebo bude poskytnuta neoprávněně jen část, bude třeba podat stížnost (pokud nebude vydáno rozhodnutí o odmítnutí) anebo odvolání, pokud bude vydáno nesprávné rozhodnutí o odmítnutí.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy