Komu adresovat petici - obci nebo zastupitelstvu?

Jiřina Vávrová

18. 8. 2018 | Počet zhlédnutí: 331 | Počet komentářů: 1

Prosím o radu, zda petici občanů adresovat Obci nebo Zastupitelstvu obce.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

19. 8. 2018

Především je nutno rozlišit, zda se peticí chcete na obec obrátit ve věci samostatné působnosti obce (například územní plán, rozpočet, podpora kultury apod.) anebo ve věci státní správy, kterou obec vykonává (například stavební úřad, ochrana životního prostředí apod.).

Pokud jde o státní správu, adresátem obec a postupuje se podle petičního zákona. Obec jako celek posoudí, co s petičním podnětem může dělat a do 30 dnů odpoví. Adresátem může být obec, obecní úřad či jakýkoliv jiný orgán obce. Věc však vyřídí obecní úřad. 

Pokud jde o samostatnou působnost, petiční právo zaručené Listinou provádí pro oblast územní samosprávy zákon o obcích. Jestliže petice směřuje do oblasti samostatné působnosti obce, postupuje obec podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, dle kterého občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Zákon o obcích obsahuje ještě ustanovení § 16 odst. 2 g), podle kterého občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. To vlastně taky představuje možnost podat petici.

Zatímco ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) se bude aplikovat v případě, že je petice adresována zastupitelstvu nebo radě obce (a k jejímu vyřízení je třeba věc těmto orgánům předložit), ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) se použije v případě, že se petice týká samostatné působnosti v kompetenci jiného orgánu obce.  

Je tedy na uvážení autora petice, o co v ní jde a ke kterému orgánu obce ji chce směrovat. Pokud má jít například o nájem obecní nemovitosti, o kterém rozhodne pouze rada, může mít smysl adresovat petici jen radě. Pokud však jde například o prodej nemovitého majetku, což je v kompetenci zastupitelstva, je vhodné adresovat petici zastupitelstvu.

Zastupitelstvu je vhodné adresovat také takové petice, u kterých její autoři chtějí, aby byly projednány na veřejném zasedání. Jednání rady obce totiž není veřejné.

Shrnutí: vynutit si projednání na radě nebo zastupitelstvu lze jen podáním doprovozeným peticí s alespoň 0,5 % občanů obce. V případě petic s nižším počtem hlasů je pak na zvážení těchto orgánů, zda je vůbec projednají a jak na ně zareagují.

Jiřina Vávrová

  • 25. 8. 2018
  • Oldřichov v Hájích

Děkuji za odpověď.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy