informace o výsledcích auditů

Adéla Řehová

18. 9. 2015 | Počet zhlédnutí: 1167 | Počet komentářů: 1

Jsem zastupitelem města. Mám jako zastupitel města právo na informace o výsledcích auditů prováděných městem, útvarem interního auditu, z rozpočtu města, na základě příkazu starosty (primátora) města? Audit byl vykonán v příspěvkové organizaci města, na základě doporučení zastupitelstva (a nikdo nám nechce oznámit výsledek). Audit je již ukončen a nikdo ze stran se neodvolal. 

V případě, že ano, v jakém rozsahu (zda-li mám právo si vyžádat celou výsledkovou zprávu, nebo ne. Zda-li mám právo i nahlížet (případně si vyžádat i zprávu o průběhu auditu?

Mám právo následně informovat i další zastupitele o této zprávě?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

22. 9. 2015

Na poskytnutí informací máte nárok. Obecně neexistuje právní norma, která by omezovala poskytnutí informací z auditu. Audit je obecně výstupem kontroly (může jít o kontrolní šetření, přezkoumání, audit apod.) Výstup auditu představuje běžnou informaci, kterou povinný subjekt vytvořil, vztahuje se k jeho působnosti a s níž disponuje.

V auditu (zprávě o auditu, výsledkové zprávě) mohou být některé typy informací, které by při poskytnutí mohly ohrozit některé jiné zájmy, případně způsobit škody. Mohlo by jít o osobní údaje, anebo o přijatých či doporučených nápravných opatřeních, která jsou uskutečnitelná jen za podmínky důvěrnosti, a mohou mít povahu interní informace.

Tyto obecně popsané důvody odepření lze právně kvalifikovat na základě některých konkrétních norem, které chrání informace:§ 8a InfZ, § 11 odst. 1 písm. a) nebo b),  § 11 odst. 3 Infozákona.

V naprosté většině však obsah auditu (zprávy), a zejkména v případě, který naznačujete, takové informace obsahovat nebude a proto má být v souladu poskytnut každému žadateli. Pokud by takové infroamce obsahoval, pak má být poskytnut v souladu s § 12 InfZ (tedy p případném znečitelnění skutečně chráněných pasáží).

Pokud navíc jde o člena zastupitelstva, uvedené typy ochran vůči němu nelze uplatnit, protože zastupitel má na základě § 82 zákona o obcích zvýšený přístup k informacím a má tak přístup i k těmto případně chráněným informacím, pokud se vůbec v auditu vyskytují. Zastupitel nemůže tyto chráněné informace dále šířit, což se však přirozeně nevztahuje na situaci, kdy je sdělí dalšímu členu zastupitelstva, který má stejné oprávnění.

Kupříkladu v případě žádosti o poskytnutí auditu (auditní zprávy) provedené oddělením interního auditu Magistrátu hl.m. Prahy k prověření registrace motorových vozidel a vydávání registračních značek na MHMP magistrát nejprve odmítal zprávu vydat, po delších peripetiích, kdy nadřízený orgán, ministerstvo vnitra, opakovaně trvalo na přístupnosti auditu (šlo o běžného žadatele), byl i cestou exekuce přinucen auditní zprávu poskytnout.

Závěr: jako zastupitel města máte právo na informace o výsledcích auditů. Máte přístup k veškerým informacím, které obsahuje. Pokud obsahuje i některé chráněné informace, nesmíte je potom dále volně šířit, můžete je poskytnout jen dalším členům zastupitelstva.

 

 

 

 

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy