Informace o výpovědi z pracovního poměru tajemníka MÚ

Josef Fridrich

29. 6. 2021 | Počet zhlédnutí: 708 | Počet komentářů: 1

Tajemník úřadu byl v minulosti odvolán z funkce a byl s nim rozvázán pracovní poměr. Pro nezákonnost se obrátil na soud. Ten mu dal za pravdu. MÚ nesplnil rozhodnutí soudu o náhradě škody a odvolal se. Toto trvá již 3 roky. Během teto doby nejsou o průběhu žádné informace. Požádal jsem proto o informace, které byly odmítnuty. Cele rozhodnutí přikládám v příloze.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 6. 2021

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je nesprávné. Povinný subjekt nedisponuje žádnými informacemi o rozhodovací činnosti soudů, vyjma rozsudků, jimiž se dle stabilizovaného výkladu míní též další výstupní rozhodnutí soudů, jako jsou usnesení apod.

Rozhodnutí MÚ Lázně Bohdaneč má rysy čirého blábolu. Například těžko interpretovatelný text „Pracovněprávní spor přitom už ze své podstaty vykazuje vyšší míru ochrany zainteresovaných osob. Z hlediska zájmu jsou pak tyto spory pro Město Lázně Bohdaneč velmi významné.“ Není nijak patrné, jak by se tyto úvahy měly vztahovat k uplatnění práva na informace.

Rozhodnutí MÚ Lázně Bohdaneč se odkazuje na údajně provedený test proporcionality. rozhodnutí ho však neobsahuje, nejspíše ani nebyl proveden a zmínku o něm povinný subjekt používá jako magické „abrakadabra“ bez skutečného obsahu. V daném případě, kdy podle náznaků povinného subjektu je ve hře otázka „ovlivňování jedné či druhé strany soudního sporu“, není namístě žádný test proporcionality. Povinný subjekt by měl alespoň naznačit, v čem by spatřoval uvedené ovlivňování. Veškeré požadované informace totiž jsou na základě předpisů o soudním řízení dostupné oběma stranám sporu.

Proti tomuto „rozhodnutí“ je potřeba podat odvolání.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy